Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Pejanović: Odgovoran odnos države i društva za kvalitetnu zaštitu djece od nasilja

| Postavio/la: Lejla Hadžimuhović | Izvor: Mina

Pejanović: Odgovoran odnos države i društva za kvalitetnu zaštitu djece od nasilja

Stvaranje uslova koji su prihvatljivi za optimalan rast i razvoj djece jedan je od prioritetnih ciljeva Vlade Crne Gore, poručio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Dragan Pejanović.

On je na promociji Inspire Sedam strategija za okončanje nasilja nad djecom koju je organizovala nevladina organizacija (NVO) Centar za prava djeteta, kazao da je Vlada preduzela zakonske, socijalne, administrativne i obrazovne mjere u cilju zaštite djece od svih oblika psihofizičkog nasilja.

Prema riječima Pejanovića, nasilje nad djecom je složen problem i ono ima negativan uticaj ne samo na dobrobit djece, već i na porodice kao osnovne ćelije društva i cjelokupne zajednice i dodao da se pažnja mora posvetiti programima koji se bave osnovnim uzrocima nasilja i faktorima rizika.

„Jedan od prioritetnih ciljeva Vlade Crne Gore je stvaranje uslova koji su prihvatljivi za optimalan rast i razvoj djece, što je definisano Strategijom za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom za period 2017–2021.“, kazao je Pejanović.

Kako je kazao, MUP i Uprava na strateškom i operativnom planu preduzimaju mjere usmjerene na stvaranje okruženja bez nasilja za svako dijete, u kojem nema zlostavljanja, zastrašivanja, fizičkog ili bilo kog drugog oblika degradiranja ličnosti djeteta.

„Kvalitetna implementacija Inspire grupe strategija bitna je za smanjenje nasilja nad djecom, a cjelokupno društvo mora promovisati norme i vrijednosti koje podržavaju nenasilne odnose pune poštovanja, pozitivne i rodno ravnopravne odnose za svu djecu i adolesente“, rekao je Pejanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima kvalitetan pristup zdravstvenim, socijalnim i uslugama krivičnog pravosuđa za svu djecu kojoj su potrebne, uključujući i usluge za prijavljivanje nasilja.

„Moramo nastaviti da kroz edukacije i unapređenje ekonomske sigurnosti ostvarujemo primarnu obavezu svih nas, a to je obezbjeđivanje svakom djetetu da provodi svoje djetinjstvo bezbrižno i srećno, zaključio je državni sekretar Pejanović“, istakao je Pejanović.

„Inspire je tehnički paket namijenjenih svima koji su posvećeni sprečavanju i odgovoru na nasilje nad djecom i adolescentima, a projekat realizuje NVO Centar za prava djeteta Crne Gore uz podršku NeW Venture Fund-a i uz saglasnost Svjetske zdravstvene organizacije“, kaže se u saopštenju MUP-a.

Ostavi komentar

0/300