Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Rezultati gotovi: Pomor ribe u Limu zbog nedostatka kiseonika i povećanog nitrita

| Postavio/la: Jelena Ćetković

Rezultati gotovi: Pomor ribe u Limu zbog nedostatka kiseonika i povećanog nitrita Foto: Portal Sjever CG

U uzorcima površinske vode iz Lima koji su uzeti 2.septembra pronađen je povećan sadržaj nitrita u odnosu na vrijednosti normirane Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, navodi se u odgovorima iz Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dostavljenih Anteni M. 

Analiza uzoraka otpadnih voda iz kanalizacione cijevi je pokazala povećan sadržaj ukupnih suspendovanih materija, hemijske potrošnje kiseonika, sulfata i ukupnih ulja i masti u odnosu na normirane vrijednosti.

Analizu uzoraka vode koje su uzeli nadležni inspektori uradio je Centar za ekotoksikološka ispitivanja i dostavio nadležnom ribarskom inspektoru Direktorata za ribarstvo.

„U analiziranim uzorcima otpadnih voda iz kanalizacione cijevi konstatovan je veliki sadržaj sulfida, što ukazuje na nizak sadržaj rastvorenog kiseonika. Pored visokog sadržaja sulfida u uzorcima i površinskih voda Lima i otpadnih voda, konstatovana je povećana hemijska potrošnja kiseonika“, saopštilisu iz Direktorata.

Oni su kazali da, u skladu sa navedenim, svi rezultati ukazuju na to da je sadržaj rastvorenog kiseonika bio značajno smanjen i da je zapravo deficit rastvorenog kiseonika vjerovatni uzrok pomora ribe u rijeci Lim.

Na to, kako navode, upućuju i rezultati ispitivanja dostavljenih uzoraka ribe.

„Specijalistička veterinarska laboratorija je utvrdila da spoljašnji pregled uginulih riba ukazuje da su ribe prije uginuća patile od nedostatka kiseonika. Unutrašnji pregled uzoraka riba, zbog gubitka strukture organa, nije mogao dati precizniju procjenu uzroka uginuća“, navodi se u izvještaju.

Nadležni inspektor za poljoprivredu će na osnovu činjeničnog stanja i rezultata analize uzoraka vode i ribe preduzeti sve zakonom neophodne propisane mjere i radnje.

„Na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi i pravilnika u ovoj oblasti, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će formirati komisiju za procjenu štete. Komisiju čine predstavnik Ministarstva i zvanično imenovani predstavnici Prirodno matematičkog fakulteta i SRK ‘’Sinjavac’’ koji gazduje vodama Lima“, navodi se u saopštenju.

Zadatak Komisije biće da izađe na teren, sačini zapisnik o zatečenom stanju i izvrši uvid u raspoloživu dokumentaciju nadležnih inspekcija iz koje se može utvrditi obim i visina nastale štete nad ribama i drugim vodenim organizmima u rijeci Lim.

"Nakon razmatranja svih raspoloživih podataka i dokumentacje utvrdi visinu naknade štete nad ribama i drugim vodenim organizmima, nastalu usljed masovnog uginuća kao i sačini nalaz i mišljenje o visini nastale štete i isti dostavi Ministarstvu poljoprivrede i Sportsko ribolovnom klubu ‘Sinjavac’’, iz Bijelog Polja, na dalje postupanje", zaključeno je u saopštenju. 

 

Ostavi komentar

0/300