Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

"Liječenje psihijatrijskih pacijenata u crnogorskim ustanovama neadekvatno"

| Postavio/la: Milena Aprcović

"Liječenje psihijatrijskih pacijenata u crnogorskim ustanovama neadekvatno" Foto: Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Povodom 10. oktobra, Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) podsjeća na važnost poštovanja ljudskih prava psihijatrijskih pacijenata.

Suština mentalnog zdravlja data je u definiciji Svjetske zdravstvene oragnizacije: "Zdravlje predstavlja kompletno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a ne samo odsutvo bolesti i nemoć”. Dakle, mentalno zdravlje predstavlja integralni dio ove definicije, naglašavaju iz institucije Ombudsmana. 

"Liječenje psihijatrijskih pacijenata u crnogorskim ustanovama je neadekvatno, jer se, uglavnom, sastoji od farmakoterapije, na šta je NPM ukazivao kroz svoje nalaze i izvještaje.

Takođe, materijalni uslovi - arhitektonsko-tehnički, kao i opremljenosti mobilijarom u prostorijama gdje su smješteni psihijatrijski pacijenti,  na niskom su nivou (Klinika za psihijatriju Klinički centar Crne Gore, pojedina odjeljenja u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici Dobrota).

NPM podsjeća da se životni uslovi mogu definisati kao nečovječno ili ponižavajuće postupanje.

Osoblje u bolnicama (nemedicinsko, kao i srednji medicinski kadar i više medicinske sestre) mora imati adekvatnu obuku za rad u psihijatrijskim bolnicama i tretman psihijatrijskih pacijenata. Stoga je važno da se ovoj temi posveti dužna pažnja i da svi odgovorni pojedinci i nadležni organi kontinuirano unapređuju status pshijatrijskih pacijenata", zaključuju u saopštenju. 

Ostavi komentar

0/300