Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

DOKUMENTI (2): Пожертвовано въ пользу Черногорской православной Церкви

| Postavio/la: Nikoleta Rakočević

DOKUMENTI (2): Пожертвовано въ пользу Черногорской православной Церкви

Piše: Vladimir Jovanović

Černogorskaja pravoslavnaja cerkov, čto takoe? Netačnosti, poluinformacije, dezinformacije – pa i notorne gluposti – ne samo ovih dana, mogu se o njoj pročitati u ruskim medijima. Nije isključeno da se ponekad radi o neznanju i površnosti autora članaka i izjava, ali se teško oteti utisku o politizovanoj orkestraciji u pokušaju zatiranja istorijskih fakata i sveštenih kanona. I van naše zemlje postoje istoriografski izvori o višestoljetnoj autokefalnoj Crkvi Crne Gore, a posebno su bogati, tačnije najbogatiji, upravo – ruski arhivi. Godinama unazad, pronalazim ih i objavljujem u knjigama. Sada ću ih, s vremena na vrijeme, prezentovati i na elektronskim stranicama „Antene M”.

***

U Kareliji, na śeverozapadu Rusije, nalazi se Valaamski manastir (Валаамский монастырь), jedno od poznatijih svetilišta. To je kompleks manastira i skita na istoimenome arhipelagu u Ladoškome jezeru. Nazivaju ga i „ruska Sveta Gora”.

Postoji predanje da je svetilište na Valaamu osnovao apostol Sveti Andrej Prvozvani. U stvarnosti, utemeljili su ga u 10. stoljeću monasi Sergije i German, obojica vjerovatno iz Grčke – svetitelji valaamski (Сергий Валаамский, Герман Валаамский).

Manastirsko bratstvo je brojalo i oko 600 monaha. Stoljećima je centar isposništva i misionarske djelatnosti. Dugo vremena je najśevernija tačka rasprostiranja istočno-pravoslavnoga hrišćanstva. Sada je Valaam stavropigija, tj. pod neposrednom je jurisdikcijom ruskoga patrijarha.

U monografiji „Валаамскiй монастырь” iz 1864. godine, izdavač je Valaamski manastir, a pečatana je u Petrogradu, na str. 306 sam pronašao podatak da su ruski monasi Valaama novčani prilog, jednovremeno kada i za Aleksandrijsku patrijaršiju, te za druge crkve širom Vaseljene – slali na polzu i autokefalnoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.

Isti podatak nalazi se i u „Валаамскiй монастырь и его подвижники”, drugo izdanje, monografiji objavljenoj 1889. u Petrogradu (str. 271).

Navod o prilogu iz Valaama Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi u monografiji „Валаамскiй монастырь” iz 1864. u originalu glasi:

„Сохраняя тщательно свое направленіе, исторически установившееся, Валаамскій монастырь и въ послѣдній періодъ времени явилъ немало знаменій своего глубокаго единства съ православно-каѳолическою Церковію, на другихъ мѣстахъ существующею, и своей преданности нуждамъ и пользамъ отечества. Такъ изъ Валаама единовременно пожертвовано въ пользу бѣдствующей Александрійской патріархіи 100 рубл. сер. На духовныя потребности, Черногорской православной Церкви 100, р. …”

U prijevodu na crnogorski jezik:

„Čuvajući pažljivo svoje usmjerenje, postojan u istoriji, Valaamski manastir i u minulome periodu je pokazao nemalo znakova svojega dubokoga jedinstva sa pravoslavno-katoličanskom [sabornom] Crkvom, koja obitava i na drugim mjestima, kao i svoju posvećenost nuždama i koristima otadžbine. Tako je iz Valaama jednovremeno priloženo u korist siromašne Aleksandrijske patrijaršije 100 rub[alja] sr[ebrnih]. Za duhovne potrebe, Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi 100 r[ubalja]…”

Komentari

Liberal,

Čitaju li ovo oni iz sotonske crkve???!!!!

Ostavi komentar

0/300