Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

DOKUMENTI (3): Въ Княжествѣ Черногорскомъ, существуетъ автокефальная Церковь

| Postavio/la: Milena Aprcović

DOKUMENTI (3): Въ Княжествѣ Черногорскомъ, существуетъ автокефальная Церковь

Piše: Vladimir Jovanović

Černogorskaja pravoslavnaja cerkov, čto takoe? Netačnosti, poluinformacije, dezinformacije – pa i notorne gluposti – ne samo ovih dana, mogu se o njoj pročitati u ruskim medijima. Nije isključeno da se ponekad radi o neznanju i površnosti autora članaka i izjava, ali se teško oteti utisku o politizovanoj orkestraciji u pokušaju zatiranja istorijskih fakata i sveštenih kanona. I van naše zemlje postoje istoriografski izvori o višestoljetnoj autokefalnoj Crkvi Crne Gore, a posebno su bogati, tačnije najbogatiji, upravo – ruski arhivi. Godinama unazad, pronalazim ih i objavljujem u knjigama. Sada ću ih, s vremena na vrijeme, prezentovati i na elektronskim stranicama „Antene M”.

***
Nikolaj S. Suvorov (Николай С. Суворов, 1848–1909) diplomirao je na Petrogradskome univerzitetu, a doktorirao na tezi „Объемъ дисциплинарнаго суда и юрисдикцiи церкви въ перiодъ вселенсхихъ соборовъ”. Na Moskovskome univerziteta predaje na katedri crkvenoga prava.

U knjizi „Курсъ церковнаго права” (knj. 1), pečatanoj 1889. godine u Jaroslavu, prof. Suvorov nastanak i tumačenje crkvenih normi stavlja u širi istorijski okvir. Još od šizme iz 1054, navodi autor, za razliku od rimokatoličkoga zapada, na istočno-pravoslavnome istoku „postepeno se ustrojiše nacionalne crkve, odjeljujući se od Carigradske patrijaršije, koje, skupa sa četiri istočne patrijaršije, takođe i crkvama na ostrvu Kipar i na Sinajskoj Gori, označavamo naslovima autokefalnih”. Spisku autokefalnih crkava pribrojena je, naravno, Mitropolija crnogorska - Crnogorska pravoslava crkva.

Profesor Suvorov („Курсъ церковнаго права”, str. 119) piše:

„Нацiональныя церкви, въ разное время получiвшия самостоятельность въ отношенiи къ константинопольскому церковному правительству, суть: русская, эллинская въ королевствѣ греческомъ, румынская въ дунайскихъ княжествахъ, образовавшихъ королевтво Румынiи, сербская въ королевствѣ Сербiи, сербская въ Австро-Венгрiи, румынская въ Австро-Венгрiи же, черногорская въ княжствѣ черногорскомъ, наконецъ болгарская”.

U prijevodu:

„Nacionalne crkve, dobivši u raznim vremenima samostalnost u odnosu na carigradsku crkvenu upravu, jesu: Ruska, Grčka u Kraljevini Grčkoj, Rumunska u dunavskim kneževinama koje obrazovaše Kraljevinu Rumuniju, Srpska u Kraljevini Srbiji, Srpska u Austro-Ugarskoj, isto i Rumunska u Austro-Ugarskoj, Crnogorska u Knjaževstvu Crnogorskome, na kraju i Bugarska”.

U bitnim crtama prof. Suvorov analizira porijeklo autokefalnih crkava. O Crkvi Crne Gore, ne bez nekih nepreciznosti, na str. 123-124 djela „Курсъ церковнаго права”, saopštava:

„Въ княжeствѣ черногорскомъ, выдѣлимшеся изъ древняго сербскаго царства и существовашемъ то въ видѣ независимаго государства, то въ подчиненiи другимъ народамъ (венецiанцамъ, туркамъ), съ конца же XVII в. окончательно завоевавшемъ себѣ политическую самостоятельность, существуетъ автокефальная церковь, управляемая митрополитами, которые до половины нынѣшняго столѣтiя были не только духовными владыками, но и воеными вождями и свѣтскими правителями черногорскаго народа”.

Citat na crnogorskome jeziku:

„U Knjaževstvu Crnogorskome, izdvojenome iz staroga Srpskoga carstva, koje opstoji u formama nezavisne države ili u potčinjenosti drugim narodima (Mlecima, Turcima), od kraja 17. vijeka je konačno izvojevana politička nezavisnost i u njoj postoji autokefalna Crkva, upravljena od mitropolitâ, koji su do polovine ovoga stoljeća bili, ne samo duhovne vladike, nego i vojni voždi i svjetovni vladari crnogorskoga naroda”.

Komentari

Pavle,

Svaka čast! Kako ste samo dospjeli do ovih knjiga, gospodine dragi?

bakrač,

g vladimire, "razjasni im što je u svim Pismima o njemu pisano“ (Lk 24, 27)

Ostavi komentar

0/300