Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Черногорская православная церковь (1889)

| Postavio/la: Jelena Ćetković

Черногорская православная церковь (1889)

Piše: Vladimir Jovanović

„Странникъ”, jednomjesečni pravoslavni časopis, izlazio je od 1860. do 1917. u Petrogradu. Utemeljivač je protojerej Vitalij V. Grečulevič, docnije episkop moglijevsko-mstislavski Ruske pravoslavne crkve.

Prema ruskoj istoriografiji, „Странникъ” je „igrao veliku ulogu u religioznoj i bogoslovskoj prosvjeti”.

„Церковная жизнь у Славянъ” je članak objavljen 1889. na stranicama časopisa. Tu piše:

„Crnogorska pravoslavna crkva ima status autokefalnosti – nezavisna je. Kao takva, ona se vazda i odnosi prema ruskome Sinodu, Carigradskom i svim drugim patrijarsima, jednako kao i sa svim ostalim crkvama. Sve autokefalne crkve priznaju nezavisnost Crkvi Crnogorskoj i obavještavaju je o svim događajima koji nastaju unutar drugih crkava”.

Izvorno:

„Черногорская православная церковь въ качествѣ автокефальной независима. Какъ таковая, она и сносится всегда съ русскимъ синодомъ, Константинопольскимъ и другими патріархами, равно какъ и со всѣми остальными церквами. Всѣ автокефальныя православныя церкви признаютъ независимость церкви черногорской и сообщаютъ ей о всѣхъ событiяхъ происходящихъ въ средѣ отдѣльныхъ церквей”.

                                                                    ***

Faksimili: „Странникъ”, III, Petrograd, 1889, str. 712-713…

 

Komentari

Ja,

Treba sad napravit knijgu o svemu što se ođe pisalo i džabe dijelit narodu da se nauči konačno.

Ostavi komentar

0/300