Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Glavni podoficir NATO Savezničke Komande za operacije u posjeti VCG

| Postavio/la: Jelena Ćetković

Glavni podoficir NATO Savezničke Komande za operacije u posjeti VCG

Glavni podoficir NATO Savezničke komande za operacije (NATO ACO), čije je sjedište u belgijskom gradu Monsu, Davor Petek, boravi danas u radnoj posjeti Vojsci Crne Gore.

On se susreo sa zamjenikom načelnika Generalštaba VCG, pukovnikom Svetozarom Brajkovićem.

Tom prilikom, izražena je spremnost NATO Komande za operacije da podrži razvoj podoficirskog kadra Vojske Crne Gore.

Peteka je u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu primio i komandant Centra za obuku, potpukovnik Igor Knežević.

Gost iz Komande ACO susreo se i sa glavnim glavnim podoficirom VCG, zastavnikom I klase Stevanom Krgovićem i prvim podoficirima jedinica VCG.

Tom prilikom, razgovarano je o razvoju podoficirskog kadra u VCG, kao i o oblicima buduće saradnje.

U Danilovgradu prikazan razvoj podoficirskog kadra u Vojsci Crne Gore i u NATO, programi NATO podoficirskih karijernih kurseva, kao i NATO strategije i preporuke o razvoju podoficirskog i vojničkog kadra.

U sastavu delegacije glavnog podoficira NATO ACO bio je i glavni podoficir NATO Komande združenih snaga u Napulju, Hans Stark.

Inače, uloga glavnog podoficira u Komandi ACO je, između ostalog, savjetovanje vrhovnog komandanta Savezničkih snaga u Europi (SACEUR) o razvoju, obuci i osposobljavanju vojnika i podoficira zemalja članica NATO-a, ali i profesionalni razvoj vojnika i podoficira, kao i standardizacija savezničkih procedura.

Ostavi komentar

0/300