Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Direktorica Telenora povodom Dana sigurnog interneta: Mlađi korisnici najizloženiji opasnostima

| Postavio/la: Mirjana Dragaš

Direktorica Telenora povodom Dana sigurnog interneta: Mlađi korisnici najizloženiji opasnostima

Dan je sigurnog interneta, a tim povodom odlučili smo da o korišćenju interneta razgovaramo sa direktoricom Telenora Sandrom Štajner o tome na koji način se sigurno korišćenje interneta može postići, ko je na internetu najugroženiji,te kako konkretno firma kojom rukovodi doprinosi sigurnijem korišćenju interneta.

Intervju prenosimo integralno.

Antena M: Kako Telenor doprinosi jačanju sigurnog internet okruženja?

Štajner: Podaci UNICEF-a za Crnu Goru pokazuju da više od 90% djece uzrasta od 9 do 17 godina koristi internet, a da se svako drugo dijete ne osjeća bezbjedno na internetu.

Istraživanje je pokazalo i to da vršnjačko nasilje na internetu predstavlja pojavu koja mladima najviše smeta u online svijetu. Korisnici interneta sve su mlađi, i taj trend nije vidljiv samo u Crnoj Gori, već i globalno.

Mlađi korisnici najizloženiji su opasnostima na internetu, zato je neophodno da se svi relevantni akteri u društvu uključe i pruže im zaštitu.

U Telenoru, bezbjednošću najmlađih korisnika na internetu bavimo se već osam godina. Prvo smo, kroz inicijativu ,,Surfuj pametno“, tokom pet godina uspjeli da edukujemo 20 000 djece u Crnoj Gori o bezbjednoj upotrebi interneta.

Edukativnim radionicama informisali smo osnovce o potencijalnim opasnostima i mogućnostima zaštite u virtuelnom okruženju. Želimo da im pomognemo da digitalne tehnologije koriste i kao sredstvo učenja i sticanja novih znanja.

Antena M: Na koji način se to može postići?

Štajner: Svjesni smo činjenice da se jaz u sticanju vještina potrebnih za upotrebu digitalnih tehnologija sve više produbljuje, pa tako gotovo 70% djece u Crnoj Gori smatra da o internetu zna više od svojih roditelja.

Iz svih tih razloga, uključili smo se u trogodišnji projekat ,,Digitalna bezbjednost za svako dijete“, putem kojeg će sva djeca u Crnoj Gori biti obuhvaćena programom digitalne pismenosti u osnovnim školama.

Svaki drugi roditelj u Crnoj Gori smatra da škola treba da pomogne djeci da se digitalno opismene, zato smo odlučili da podržimo podizanje svijesti roditelja, nastavnika i djece o bezbjednoj upotrebi interneta.

Djeca će, između ostalog, naučiti kako da prepoznaju različite oblike online nasilja, upoznaće se sa mjerama bezbjednosti i načinima na koji mogu prijaviti nasilje.Kao dio tog projekta, u saradnji sa UNICEF-om, započeli smo inicijativu digitalne pedagogije, i u Osnovnoj školi ,,Štampar Makarije“ pomogli otvaranje prve digitalne laboratorije. Tako ćemo ohrabriti i nastavnike da digitalne tehnologije upotrebljavaju za interaktivnije prenošenje znanja.

Vjerujemo da svako dijete zaslužuje da savremenu tehnologiju, koja omogućava aktivno učešće u digitalnom društvu 21. vijeka, koristi na bezbjedan način.

Zato se trudimo da inicijativama koje sprovodimo dopremo do svakog djeteta u Crnoj Gori. I država je prepoznala naše napore, pa u Ministarstvu prosvjete imamo pouzdanog partnera u izgradnji bezbjednijeg online okruženja.

Antena M:  Osim kroz jačanje online bezbjednosti, kako još doprinosite razvoju digitalne zajednice?

Štajner: U okviru saradnje sa Crvenim krstom, sticanje osnova digitalne pismenosti omogućili smomladim Romima, Egipćanima i izbjeglicama iz Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine. Tromjesečnu obuku za rad na računaru prošlo je 60 mladih osoba.

Trudimo se da kroz podršku društveno odgovornim aktivnostima pokažemo bolju stranu tehnologije, zato podržavamo incijative koje mogu da olakšaju svakodnevni život.U saradnji sa OŠ „Radojica Perović“ i Zavodom za školstvo, podržali smo kreiranje edukativnog softvera „Drveće oko nas”, koji omogućava djeci da na zanimljiv način uče o različitim vrstama biljaka. Softver se može koristiti u nastavi biologije za dinamičniji i kreativniji proces učenja.

Aplikacija “Klik Podgorica”, čiju smo izradu podržali, omogućava građanima i turistima da na brži i jednostavniji način dobiju informacije iz Glavnog grada. Aplikacija predstavlja svojevrsni ,,digitalni vodič“ kroz Podgoricu, i već je popularna među stanovnicima i posjetiocima Glavnog grada. Djelovi park –šume na ,,Gorici“ uskoro će biti pokriveni internetom, kao dio aktivnosti u okviru projekta ,,Zeleno wi – fi ostrvo“.

U saradnji sa Crvenim krstom, podržali smo izradu aplikacije ,,Pomozi sebi i drugima“, koja sadrži korisne informacije o reagovanju u vanrednim situacijama, pružanju prve pomoći i podršci ugroženim pojedincima i grupama.

To su samo neke od inicijativa kojima nastojimo da crnogorsko društvo učinimo što digitalnijim i pomognemo razvoju zajednice.Naravno, online bezbjednost najmlađih korisnika biće i dalje u fokusu naše pažnje.

Pitali smo i najugroženije na internetu-djecu, da li znaju kako da sigurno koriste internet. Evo kakve smo odgovore dobili.

Ostavi komentar

0/300