17 °

max 24 ° / min 12 °

Ponedjeljak

01.06.

24° / 12°

Utorak

02.06.

25° / 13°

Srijeda

03.06.

23° / 12°

Četvrtak

04.06.

25° / 15°

Petak

05.06.

19° / 18°

Subota

06.06.

22° / 18°

Nedjelja

07.06.

24° / 17°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Vlada utvrdila izmjene i dopune Zakona o koncesijama

Izvor: Foto: ME

Ekonomija

Tag Video
Comments 0

Autor: Milena Aprcović

  • Viber

Vlada utvrdila izmjene i dopune Zakona o koncesijama

Vlada je utvrdila izmjene i dopune Zakona o koncesijama, saopštilo je Ministarsvo ekonomije. 

"Prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama nastao je kao rezultat obaveze usaglašavanja sa Direktivom EU koja uređuje koncesije za javne usluge i javne radove, a koje su predmet Prijedloga zakona o javno privatnom partnerstvu (Zakon o JPP).

Prijedlogom zakona će biti precizirane koncesije koje nijesu predmet javnog-privatnog partnerstva", kazao je danas Državni sekretar Ministarstva ekonomije Nikola Vujović. 

Vujović je kazao da se Prilikom izrade Prijedloga zakona vodilo računa o dosadašnjoj praksi i iskustvima u njegovoj primjeni, sa ciljem unapređenja uslova, načina i postupaka davanja koncesija.

Predložene izmjene i dopune Zakona o koncesijama su izraz namjere predlagača da se brojna pitanja iz prakse, koja su se do sada rješavala odredbama ugovora o koncesijama, normiraju, pogotovo ona koja se odnose na sredstva obezbjeđenja i način osiguranja predmeta koncesije, dodaju iz ME. 

"Takođe, opredjeljenje države je da se navedenim izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, režim koncesije proširi i na privredna društva koja koriste prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i druga dobra od opšteg interesa za obavljanje koncesione djelatnosti, a u kojima na dan stupanja na snagu ovog zakona država i/ili opština imaju neposredno ili posredno preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjela, a koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji", istakao je Vujović.

Ovim izmjenama je propisano da će način utvrđivanja koncesione naknade za navedena privredna društva ili pravna lica propisati Vlada u roku šest mjeseci od dana primjene ovog zakona.

Rečeno je da su pored navedenog, izvršene izmjene i dopune pojedinih odredbi u cilju preciznijeg i  sveobuhvatnijeg regulisanja prava korišćenja prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i drugog dobra od opšteg interesa koje je u državnoj imovini, a koja nije predmet zakona koji reguliše koncesije na javne radove i javne usluge, dodaju u saopštenju. 

Vujović je na kraju prisutne upoznao sa najvažnijim izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama:

·  Uvode se mineralne sirovine od strateškog značaja koje se utvrđuju propisom Vlade. Ova odredba ima odloženu primjenu nakon isteka šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.

U međuvremenu će se izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima i Zakona o rudarstvu uvesti pojednostavljena procedura dobijanja prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje nijesu od strateškog značaja.

·  Izmjenama je predviđeno ukidanje mogućnosti produženja roka trajanja koncesije za još polovinu ugovorenog perioda.

Predviđeni su novi slučajevi izuzetaka za davanje koncesija bez javnog oglašavanja, među kojima je: realizacija koncesije od strane privrednog društva ili pravnog lica u kome država i/ili opština ima neposredno ili posredno preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjela.

 · Vrši se izmjena člana 44, a propisuje se i mogućnost da se eksproprijacija koncesionog područja vrši fazno tokom trajanja ugovora, srazmjerno dinamici korišćenja koncesionog područja predviđenom ugovorom o koncesiji.

 · Predviđeno je da će se postupci davanja koncesija započeti do dana početka primjene ovog zakona okončati po zakonu po kojem su započeti. 

 

 

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR