11 °

max 20 ° / min 12 °

Četvrtak

01.10.

20° / 12°

Petak

02.10.

23° / 15°

Subota

03.10.

27° / 18°

Nedjelja

04.10.

22° / 19°

Ponedjeljak

05.10.

22° / 18°

Utorak

06.10.

21° / 16°

Srijeda

07.10.

21° / 15°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
„Pravoslavna Crnogorska crkva sada ima trojicu arhijereja” (1913)

Istorija

Tag Gallery
Comments 1

Autor: Antena M

  • Viber

„Pravoslavna Crnogorska crkva sada ima trojicu arhijereja” (1913)

Piše: Vladimir Jovanović

U oslobodilačkome ratu 1912-13. Crnogorska vojska je umarširala i u Peć. Kraljevina Crna Gora se teritorijalno proširila i na ovu varoš, u čijoj se blizini nalazi nekadašnje središte srpske Pećke arhiepiskopije („patrijaršije”).
Krajem 1913, po proceduri predviđenoj Ustavom Svetoga Sinoda, ustrojena je treća eparhija autokefalne Mitropolije crnogorske – Crnogorske pravoslavne crkve, nazvana: Pećka eparhija.

Na prijedlog Sv. Sinoda Crnogorske crkve, za arhijereja Pećke eparhije, od strane kralja Nikole I Petrovića-Njegoša, postavljen je mitropolit Gavrilo Dožić. Tim povodom, na Cetinju je 30. novembra 1913. upriličena crkvena svečanost, docnije i večera. Kralj je održao govor, između ostaloga, upitavši prisutne:

„Gospodo,

(Utvrdi Bože svetu pravoslavnu vjeru, pravoslavnih hrišćana vo vijek vjeka)

Može li biti ljepšega dana ZA NAŠU AUTOKEFALNU PRAVOSLAVNU CRKVU od ovoga, u koji sa našega Cetinja opremamo danas u Peć Visokopreosveštenog Gospodina Mitropolita dra Gavrila Dožića, vrijednoga sina ove zemlje, na njegovu službu Bogu i narodu?”

Bilješke o tome objavljuje i ondašnja ruska crkvena štampa. Za ovu priliku, citiraću neđeljnik „Vjesti iz Kazanjske eparhije”, službeno izdanje Kazanjske pravoslavne akademije:

„Između Srbije i Crne Gore došlo je do teritorijalnoga razgraničenja novoosvojenih zemalja. Između ostaloga, Crnoj Gori je takođe pripala i Peć (Ipek), mjesto čuveno u istoriji Srpske crkve, koje je do 1766. katedra srpskih patrijarha, a od od te godine, tj. od uništenja srpske patrijaršije, pripojeno je u crkveno-administrativnoj smislu Prizrenskoj mitropoliji. Sada se Peć opet uzdiže u katedralni grad, sa trećim (po redu) arhijerejem PRAVOSLAVNE CRNOGORSKE CRKVE. I kao takav već je utvrđen (30. novembra 1913.) dr Gavrilo Dožić. Dakle, CRNOGORSKA CRKVA sada ima trojicu arhijereja — cetinjskoga mitropolita Mitrofana, episkopa zahumsko-raškoga Kirila i pećkoga mitropolita Gavrila”.

Izvorno:

„Между Сербіей и Черногоріей состоялось территоріальное разграниченіе вновь завоеванныхъ ими земель. Между прочимъ, къ Черногоріи отошелъ и знаменитый въ исторіи сербской церкви Печъ (Ипекъ), бывшій до 1766 г. каѳедральнымъ мѣстомъ сербскихъ патріарховъ, а съ этого послѣдняго года, т.е. со времени уничтожения сербской патріархіи, присоединенный въ церковно-административномъ отношеніи къ призрѣнской митрополіи. Теперь этотъ Печъ с нова возвышается на мѣсто каеедральнаго города для третьяго (по счету) архіерея ПРАВОСЛАВНОЙ ЧЕРНОГОРСКОЙ ЦЕРКВИ. И таковымъ уже утвержденъ (30 ноября 1913 г.) дръ Гавріилъ Дожичъ. Такимъ образомъ ЧЕРНОГОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ имѣетъ теперь трехъ іерарховъ — митрополита цетьиньскаго Митрофана, еп. рашско-захолмскаго Кирилла и печскаго митрополита Гавріила”.

***
Napomene:

Episkop prizrenski Vaseljenske patrijaršije, Antim, po narodnosti Grk, krajem januara 1831. u Manastiru Kom na Skadarskome jezeru je zamonašio, rukopoložio za jeromonaha i uzdigao u čin arhimandrita Petra II Petrovića-Njegoša.

Eparhija pećka autokefalne Mitropolije crnogorske – Crnogorske pravoslavne crkve obuhvatala je i područja savremenih crnogorskih opština Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac (desna obala Tare), Berane (desna obala Lima), Rožaje, Petnjica, Plav, Gusinje.

Kao i druge dvije eparhije Crnogorske pravoslavne crkve, Cetinjska i Zahumsko-raška, sa njihovim konsistorijama, ukinute su Ustavom Srpske pravoslavne crkve (SPC) iz 1931. godine.

Mitropolija crnogorsko-primorska je formirana 1931: Samo sedam godina je starija od Amfilohija (3)

SPC nikad nije obnovila Peć kao eparhiju ili episkopsko središte.

***
Faksimili: „Известiя по Казанской епархiи, издaніе Императорской Казанской духовной академiи” (br. 9, Kazanj, 1914, str. 276)…

Komentari (1)

POŠALJI KOMENTAR

Djuro Vučinić

Ovome Dožiću ,Srbi nijesu, marifetlucima svojim,faktički dozvolili da zadjede na Pećki tron,tako je odluka Kralja Nikole,ostala mrtvo slovo na papiru. Ubrzo je došao Prvi Sv Rat, zatim 1918 g ,a ostalo znate