Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Tužilac predlaže: Kneževiću blaža, Mandiću i Čađenoviću strožija kazna

| Postavio/la: Jelena Grbović | Izvor: Antena M/Analitika

Tužilac predlaže: Kneževiću blaža, Mandiću i Čađenoviću strožija kazna

U Višem sudu u Podgorici iznijete su završne riječi u postupku koje tužilaštvo kvalifikuje kao pokušaj terorizma na dan izbora 2016.

Specijalni tužilac Saša Čađenović na kraju završnih riječi za Milana Kneževića predložio blažu kaznu, a za Andriju Mandića i  Mihaila Čađenovića strožije kazne.

Suđenje ste mogli pratiti uživo na našem portalu:

14:00 Današnji pretres se prekida a nastavlja se sjutra u 8:30

13:50 Specijalni tužilac Saša Čađenović je na kraju završne riječi istakao da ne vidi nikakvu olakšavajuću okolnost za Šišmakova i Popova te ističe da su okolnosti isključivo otežavajuće i predlaže sudu maksimalnu moguću kaznu. Maksimalnu kaznu predlaže i za Bogićevića i RIstića, naročito jer su pobjegli na samom početku slučaja i čak prijetili advokatima po službenoj dužnosti. Ristić, Maksić i Hristić nemaju otežavajućih okolnosti dok je Dikić djelovao korektno, išao ka razrješenju slučaja i praktično priznao svoje djelovanje, te da je vrijeme provedeno u zatvoru praktično odslužilo svoje. Čađenović dalje ističe da za Branku Milić nema olašavajućih okolnosti uzevši u obzir njeno djelovanje pred sudom kao i to da je svojevoljno u jednom dijelu suđenja odlučila da pobjegne. Čađenović za nju predlaže strožiju kaznu. Kada je u pitanju Knežević Milan njegovo učešće je bilo ideološke prirode i nije stekao nikakvu materijalnu korist, te Čađenović predlaže sudu da mu izrekne blažu kaznu, dok za njegove kolege Mandića i Čađenovića kaže da nema olašavajućih okolnosti i predlaže da njihova kazna bude veća

13:40 ''Dokazano je da je kriminalna organizacija fukncionisala po tačno određenim pravilima unutrašnje kontrole i discipline. Kako je kriminalna organizacija planiranja i djelovanja sprovodila na više teritorija, Rusije, Srbije i Crne Gore nesporno se izvodi zaključak da je djelovanje imalo međunarodne razmjere. TOkom postupka je utvrđeno da je svaki pripadnik imao zadatak, Šišmakov i Popov orgnaizatori, a ostala lica su prihvatila članstvo u KO. U okvriu toga članstva unaprijed prihjvatili da izvršavaju zadatke. Bogićević i Ristić prihvatili da vrbuju druga lica, Dikić da učestvuje na protestu, Hristić da prenosi poruke, Milić sa Dušićem Maksićem i Đorđevićem da učestvuje u protestima, sukobljavase sa policijom i nasilno uđe u Skupštinu, Mandić da vrbuje druga lica i obezbjeđuje vozila, Knežević da prenosi poruke, organizuje proteste, angažuje druga lica za izradu planova. Čađenović je imao zadatak da zajedno sa drugim pripadnicima vrbuje druga lica za članstvo te da prevozi članove KO na sastanke. Neidentifikovani članovi su prihvatili da izvrše zadatak likvidacije pripadnika MUP-a Crne Gore i stvore privid da je dio policije prešao na stranu protestanata'', opet ponavlja Čađenović

12:55 Nastavlja se suđenje

12:34 Sud je dao pauzu od 15 minuta

12:25 ''Povodom odbrane Milana Kneževića ukazujem da je ona bila nepostojeća, da nije iznio ništa što bi moglo potući navode iz optužnice i da je jedino negirao da je dio bilo čega što mu se stavlja na teret, te takvu odbranu treba odbaciti i okarakterisati kao neosnovanu. Materijalnim dokazima se potvrđuje svaka tačka optužbe vezana za ovog okrivljenog'', kazao je Čađenović, ponavljajući većinu onoga što je iznosio u prethodna dva dana

12:20 ''U pogledu odbrane Milić, Đorđevića i Maksića, njihove odbrane su se dopunjavale i mijenjale tokom čitavog postupka. Njihove odbrane su često bile i kontradiktorne te kreirale apsurdan scenario da su trebali da dođu na promociju knjige, gdje bi trebala da bude pjesma, igra i kasnije ručak. Ovo jednostavno logički ne može biti moguće, jer u stvarnom životu i nije. Krivica ovih optuženih je materijalnim dokazima jasno dokazana'', kazao je Čađenović, ponavljajući većinu onog što je kazao u prethodna dva dana.

12:00 ''U pogledu optužene Hristić njena odbrana je bila konzistentna tokom čitavog postupka, te tužilaštvo nema sumnju da je ona igrala ulogu prenosa informacija'', kazao je Čađenović

11:55''Iskazima svjedoka i materijalnim dokazima potvređeno je da je okrivljeni Dikić počinio sve što mu se stavlja na teret. Ovo se naročito primjećuje promijenjenim iskazima Dikića pa smo kroz postupak stigli od toga da ne poznaje nikoga i da ne zna ko je organizovao protest do toga da zna sve i da djelimično potvrđuje iskaz Sinđelića'', iznosi Čađenović

11:40 "U odnosu na okrivljenog Ristić Nemanju sprovedenim dokazima nesporno je dokazano da je izvršio sve radnje koje mu se optužnicom stavljaju na teret", kazao je Čađenović. 

11:24 Sud daje pauzu od 10 minuta

11:18 "U odnosu na okrivljenog Bogićević Predraga koji se nalazi u bjekstvu , provedenim dokazima je utvrđeno da je preuzeo sve radnje koje su mu optužnicom  stavljene  na teret. Pored činjenica koje proističu iz personalnih potvrđene su i materijalnim dokazima", kazao je tužilac.

11:06 "U pogledu radnji koje su Šišmakovu stavljene na teret da je imao namjeru da napadne na život i tijelo drugih, jasno je da je angažovao 50 lica koji su na dan izbora trebali da likvidiraju specijalnu antiterorističku jedinicu Crne Gore a potom da se sukobe sa redovnim policijskim sastavom i to u uniformama koje su slične policijskim", kazao je tužilac.

10:51 "Imajući u vidu iznošeno činjenično stanje proizilali da je Šišmakov izvršio kriminalna dijela koja mu se stavlaju na teret. Da je preduzeo radnje koje su mu stavljene na teret proizilazi iz materijalnih dokaza iz postupka, a sve kako bi se spriječilo pridruživanje ovog regiona NATO savezu. To sve potvrđuje svjedočenje svjedoka saradnika koji je iznio da mu je Edi rekao da ako Crna Gora uđe u NATO da će ih pratiti ostatak regiona te je time osnovana kriminalna organizacija. U pogledu drugih radnji utvrđeno je iz izjava svjedoka saradnika 26.09. iznio u Moskvi kriminalni plan Sinđeliću kao i da je samo putovanje Sinđelića platio on. Da je Sinđelić bio u Moskvi kod Šišmakova potvrđeno je pasošom te avionskim kartama. U dopisu sa ruskog aerodroma se vidi da Sinđelić nije prošao pasošku kontrolu što je u skladu sa drugim dokazima i izjavom svjedoka saradnika. Da je Šišmakov organizator kriminalne organizacije proizilazi iz komunikacije sa Sinđelićem jer na odlasku Sinđeliću saopštava šta će reći pri odlasku u Srbiju. Šišmakov je unaprijed imao fotografije institucija Crne Gore", kazao je Čađenović.

10:50 ''Mandić je tražio hitan sastanak sa okrivljenim Čađenovićem, nakon što je saznao da je Čađenović dobio poziv iz tužilaštva. Iz razgovora se može zaključiti da Mandić ne želi da ga neko vidi kod Čađenovića jer se navodno sve snima. Iz razgovora proizilazi da nije postojala briga Mandića za zdravstveno stanje Čađenovića već ga je jednostavno interesovao poziv tužilaštva, i tamo je došao kako bi spriječio da Čađenović u tužilaštvu kaže istinu. Čađenović u više komunikacija oslovljava Mandića sa šefe, čime je uspostavljen hierarhijski odnos ova dva lica'', priča Čađenović.

10:45 ''U predmetnim razgovorima se može čuti kako je Čađenović kazao našli su me, što ukazuje na krivicu jer tada Čađenović još uvijek nije bio optužen, pa se postavlja pitanje ko ga je to našao?'', iznosi Čađenović

10:35 Nastavlja se suđenje

10:05 Sud daje pauzu do 10:30

09:50 Iz razgovora od 15.10.2016 nastavlja se komunikacija između Velimirovića i Sinđelića u kojem Sinđelić obavještava Velimirovića da sa tog telefona smije da zove samo njega koji je pod brojem 9. Veoma jasan razgovor i potvra iskaza svjedoka saradnika u dijelu kada objašnjava hijerarhijui  strukture i kriminalne  organizacije. U svom iskazu svjedok saradnik  je kazao da je na vrhu Šišmakov pa on pa Velimirović. Jasno je da iz ovog razgovora proizilazi da Velimirović ne treba da zove Šišmakova i da to nije po pravilima kriminalne organizacije", kazao je Čađenović.

09:47 "Iz razgovora između Milić Branke i vojvode Čaruge proizilazi da je Branku Milić i druge osobe koje su došle sa njom trebao neko da sačeka ko će im obezbjediti smještaj sto ukazuje na organizovanje djelovanje nte upravo iz ovog razgovora se utvrđuje da odbrana okrivljene nije istinita kada navodi da je htjela da se vrati istog dana jer je već unaprijed planirano da će dobiti smještaj i da će ostati u Podgorici", navodi tužilac.

9:40 ''Razgovori u kojima se pominju rakija i pića ukazuju da su učesnici bili upućeni u ovaj kriminalni plan, jer te riječi su zapravo, kako su nam i sami kazali, šifre za oružje'', izvodi Čađenović

9:30 ''Sinđelić obavlja razgovor sa Šišmakovim i traži da se tamo podrži srpski narod u Crnoj Gori. Iz ovog razgovora se utvrđuje da je Sinđelić itekako upućen u kriminalni plan i da i dalje postupa po nalozima Šišmakov Eduarda. U daljem dijelu razgovora navodi - a to neće da izađe na dobro moglo bi da bude ogromnih problema tako da treba dati podršku tim Srbima tamo u Crnoj Gori pozvati ih sve da izađu na izbore i da glasaju za srpsku listu a to je Demokratski front da glasaju svi i da izađu jer je pitanje opstanka ili će Crna GOra da bude slobodna država ili će da je uzme onaj kriminalac pod nato kontrolom - upravo ovaj razgovor dokazuje istinitos riječi Sinđelića kada mu je traženo da angažuje sve koje moje. Upravo ovaj razgovor iznosi dio kriminalnog plana  da treba Demokratskom frontu pružiti podršku na način da treba svi da izađu na ulicu kako bi se spriječilo da Crna Gora bude pod nato kontrolom'', iznosi Čađenović

09:18 "Ristić je  tražio novac od Sinđelića putem sms-a "Nađi se sa mojim kumom da mu daš koliko možeš i šalje mu broj telefona". Upravo je i ovo potvrda iskaza svjedoka saradnika Sinđelića koji je u svom iskazu objasnio iz kog razloga mu Ristić traži novac a to je da bi se pomoglo ljudima koji se nalaze u Crnoj Gori da se vrate", kazao je Čađenović.

9:15 ''Veoma jasno je utvrđeno da se vještačene IP adrese nalaze na teritoriji Rusije, a ako ne pripadaju toj teritoriji radi se o VPN adresama koje služe za prikrivanje stvarne lokacije. Kako je zaključeno, u kritičnom periodu na sve tri mejl adrese u mobilnim telefonima koji su oduzeti od Sinđelića i Dikića pristupano je u istim vremenskim intervalima sa identičnih IP adresa iz Rusije pa je jedini logičan zaključak da je to činila jedna osoba. VPN koji je služio da se prikrije stvarna adresa je korišćen samo u slučaju Šišmakova koji je državljanin Rusije. Imejl nalog jurinikolajev korišćen je kako bi se aktivirao servis sa darma.com. Taj servis je korišćen i sa mejla sa telefona koji je bio kod Sinđelića'', navodi Čađenović.

Sve navedene činjenice jasno ukazuju da aktivacije imejl naloga i aktivaciju darma.com nisu radili ni Sinđelić ni Velimirović već je to neko mogao da uradi jednio sa teritorije Rusije a to nisu mogli b iti ni Šišmakov niti Popov jer po kretanju tada nisu bili u Rusiji, već je to uradila neka nepoznata osoba koja je bila upoznata u slučaj, a to potvrđuje činjenica da je nelogično mnogo puta ulaženo na iste servise sa jedne mejl adrese koja se nalazi na teritoriji Rusije'', navodi Čađenović

08:39 Izlaganje nastavlja tužilac Saša Čađenović.

08:38 Predsjedavajuća sutkinja Mugoša konstatovala je prisustvo zastupnika optužbe, te optuženih i njihovih advokata.

Na jučerašnjem ročištu Specijalni tužilac u završnoj riječi ukazao je na sve dokaze koji su potvrdili iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Podsjetio je i na iskaz bivšeg operativca Brajana Skota, koji je ispričao da mu je Asad ponudio da se uključi u akciju koja je planirana za 16. oktobar.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva obuhvaćeni su dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević.

Optužnicom su obuhvaćena i lideri Demokratskog front (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihailo Čađenović, vozač DF-a, dok se postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića vodi posebno.

Komentari

Sasa,

@Libral,nemoj da si tako okrutan,7 je dosta,Pipun je neozenjen,nece mladost cijelu u zatvor.Rekla je ona nevjesta da ce ga ostaviti ako ga sa presude odvedu na izdrzavanje kazne i da tamo ceka pravosnaznost.Mada mu je bolje da to otalja sto prije.Milo ce ga pomilovati za koju god.

Libral,

@Sasa, za Pipuna minimum 10 godina

Sasa,

Liberal,zar ne shvacas da je Knezevic potpuno bezopasan,on je zaavetao,svoje pare je trosio,nisu ga zanimale Ruske pare,a Mandic je prevejan i namazan i sve sto je radio,radio je zbog para.Pipun ne treba da dobije preko 7 godina.

JOKO R. sa Veruše,

Gosp.Čađenoviću,malo mi je čudan ovaj vaš prijedlog pa me zabrinjava,da mislite ,da ova kazna bude godinu ili oko godinu dana za svu trojicu.Možda griješim ali viđećemo.

Liberal,

Svi su očekivali strožu kaznu za Kneževića. Dokazi su bili neumoljivi. O čemu se radi??? Stiče se utsak da je Pipšuin na kraju "popustio", odnsmo cinkario, da bu sačuvao g....

Ostavi komentar

0/300