Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

"Tržište rada se mora zaštititi od nekvalitetnih diploma"

| Postavio/la: Lejla Hadžimuhović

"Tržište rada se mora zaštititi od nekvalitetnih diploma"

U Ministarstvu prosvjete održan je Okrugli sto u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, na kojem je predstavljen Nacrt zakona.

Učesnici okruglog stola, među kojima su bili predstavnici obrazovnih ustanova, studenata, Zavoda za zapošljavanje, nevladinih organizacija, upoznati su sa predloženim izmjenama i ciljem mijenjanja pomenutog Zakona, a to je jačanje sistema kontrole i priznavanja inostranih diploma

"Ključne izmjene tiču se unapređenja postupka i kriterijuma priznavanja, koji se, između ostalog, odnose na: ishode učenja, strukturu obrazovnih programa, nivo vještina i kompetencija, uslove upisa, obim i trajanje praktične nastave, prava koja obrazovna isprava daje u zemlji izdavanja i dr", navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete.

Otvarajući okrugli sto, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović rekla je da je prepoznata potreba da se crnogorski obrazovni sistem i tržište rada zaštite od onih diploma koje su prepoznate kao manje kvalitetne i koje dolaze sa ustanova koje ne karekteriše tradicija i dobar položaj na međuanrodnim rang listama, a da se istovremeo obezbijedi kvalitetan i konkurentan kadar.

Ipak je posebno naglasila kako im nije cilj da otežamo situaciju bilo kome ko je obrazovanje ili studije završio na renomiranim ustanovama, i čije znanje, vještine i kompetencije nijesu upitne, niti žele da usporimo internacionlaizaciju i mobilnost. 

"Zapravo, njima će proces biti i olakšan. Fokus ovih izmjena su dakle one situacije gdje postoje značajne neusaglašenosti i diskrepance u obrazovnim ispravama, i ishodima učenja,“, istakla je Kurpejović, i dodala da im je cilj da usmjere buduće studente da prilikom izbora ustnova na kojima žele nastaviti obrazovanje povedu računa o njihovom statusu, kao i kako ih poslodavci cijene.

Na okruglom stolu bilo je razgovora o institutu eksperta, koji je takođe predložen ovim zakonom, a koji bi, kada Ministarstvo to od njega zatraži, davao mišljenje o obrazovnoj ispravi, uz prijedlog za prihvatanje odnosno odbijanje zahjeva za priznavanje.

„Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu nastaviti da poštuje principe propisane Lisabonskom konvencijom i drugim pratećim aktima, uvažavajući internacionalizaciju i mobilnost uz istovremenu zaštitu crnogorskog sistema obrazovanja“, zaključila je Kurpejović.

Šira javnost je od 7. novembra 2019. godine pozvana da dostavi komentare, sugestije i predloge na pripremljeni Nacrt zakona, a rok za dostavljanje je 27. novembar. Poziv je objavljen na sajtu Ministarstva prosvjete.                                                               

Komentari

Goli,

Dakle, dajte da svoje dvorište očistimo, pa da tek onda pričamo o tuđem!!! A tržište rada će prosijati diplome i uzeti ono što mu koristi. Ovo se, svakako, ne odnosi na državnu upravu i sve poslodavce koji se finansiraju iz budžeta!

Goli,

Crnogorski sistem obrazovanja je već narušen. A toliko je narušen da ovi visoki procenti visokoobrazovanih crnogorskih građana izaziva podsmjeh kod svih koji su čuli za Crnu Goru. Pokušaji da se dovede nešto u red se svaki put izjalovi. A znate li zašto? Zato što nema činovnika, pomoćnika, direktora ili ne znam ni ja koje funkcije u Ministarstvu prosvjete koja se pita o ovome, a da nije predavač na nekom od “fakulteta” kod nas ili u okruženju.

Ostavi komentar

0/300