Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

ŚUTRA NA „ANTENI M”: Intervju sa grčkim teologom dr Dimitriosom Keramidasom

| Postavio/la: Antena M

ŚUTRA NA „ANTENI M”: Intervju sa grčkim teologom dr Dimitriosom Keramidasom

Dr Dimitrios Keramidas, pravoslavni teolog, univerzitetski predavač, ljubazno se odazvao da čitaocima „Antene M” i crnogorskoj javnosti saopšti svoje stavove o dešavanjima u Istočno-pravoslavnoj crkvi, uključujući i Crkvu u Crnoj Gori.

Na pitanje Vladimira Jovanovića koliko se u grčkim bogoslovskim krugovima uopšte zna o istoriji Istočno-pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dr Dimitrios Keramidas je, između ostaloga, kazao da se „istorija Pravoslavne crkve u Crnoj Gori obično proučava u širem kontekstu balkanskoga južnoslavenskoga pravoslavlja i u svijetlu današnjega stanja”.

„Akademska zajednica, a posebno moje kolege specijalizovane za slovensko hrišćanstvo, svjesni su postojanja pomjesne Crnogorske nezavisne crkve u prošlosti”, rekao je sagovornik „Antene M”.

Za crkveno-istorijske dokumente koji neporecivo svjedoče o nezavisnosti pomjesne Crkve u Crnoj Gori, Keramidas kaže da su „važni izvori naše otvorenosti i posvećenosti međupravoslavnoj saradnji, kojoj takođe u potpunosti i po svim pravima pripadaju crnogorski pravoslavci”.

„Za neke naučnike vanjski politički uslovi (i nezavisna država) već su ispunjeni u slučaju Crnogorske crkve, na isti način kao što su bili ispunjeni u formiranju drugih autokefalnih crkava u posljednja dva vijeka”, kaže dr Dimitrios Keramidas.

Održivost tomosa, koji je Vaseljenska patrijaršija izdala Srpskoj crkvi 1922. i koji obuhvata teritorije sada obnovljene nezavisnosti Crne Gore, kao i prvi put ustanovljene državnosti Śeverne Makedonije – Keramidas dovodi u vezu s poštovanjem tri kriterijuma: „nadnacionalni karakter, međucrkveno zajedništvo, pravoslavno jedinstvo”.

Prema njegovome mišljenju, načelno govoreći, „tomos nema legitimitet dezintegracije, izolacije i samodovoljnosti, nego je izazov – ili rezultat procesa – pomirenja i jedinstva”.

„Hristova Crkva može postojati i bez tomosa, ali ni na koji način ne može postojati bez Jevanđelja”.

„Jedno božansko-ljudsko Hristovo tijelo u potpunosti je lokalno i istovremeno u potpunosti globalno. Lokalizam bez globalnosti znači izolaciju, a globalizam bez lokalnoga izražavanja vjere ukazuje na arogantnu homogenizaciju i nedostatak slobode i pažnje prema onome što je pogodno za svaku osobu, narod i naciju”, kaže Keramidas.

On navodi triptih „Autokefalija – Sabornost – Primat osnovnim uslovima koji mogu sačuvati pravoslavno jedinstvo svijeta raznovrsnosti u kojem globalizacija s jedne strane i separatizam s druge strane vrše različite tipove pritisaka”…

Kompletan intervju možete čitati śutra na Anteni M.

Ostavi komentar

0/300