Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

23 tone hrane zabranjeno od početka godine

| Postavio/la: Gordana Đuračić

23 tone hrane zabranjeno od početka godine

147 pošiljki hrane, težine oko 1.300 tona zabranjeno je tokom prošle godine, dok je u ovoj godini zabranjeno stavljanje na tržište 28 pošiljki hrane težine oko 23 tone, saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Razlozi su neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti i kvaliteta. Najčeći razlozi su bili utvrđivanje nedozvoljenih pesticida, aditiva, kontaminenata, kao i neusaglašenost oznaka na hrani koje nijesu bile u skladu sa propisom o informisanju potrošača ili hrana nije odgovarala propisanim zahtjevima kvaliteta.

"Na isti način, sprovode se kontrole na unutrašnjem tržištu, kontrolom objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, uključujući i kontrolu na nivou primarne proizvodnje. Tokom 2018. godine, uzet je veliki broj uzoraka hrane. U izuzetno malom procentu utvrđene su nepravilnosti i u svim slučajevima su preduzete zakonom predviđene mjere za njihovo otklanjanje.

Sve ove kontrole, kako hrane iz uvoza i hrane na unutrašnjem tržištu, kroz službene kontrole i monitoringe, sprovode se jer je mogućnost kontaminacije hrane moguća u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i rukovanja. Nulti rizik ne postoji kada je bezbjednost hrane u pitanju", navodi se u saopštenju.

Napominju da su u ovom momentu 224 objekta potpuno usaglašena sa EU zahtjevima za bezbjednost hrane.

"Uprava sprovodi godišnje programe mjera zdravstvene zaštite životinja i fitosanitarne mjere za zdravlje i zaštitu bilja. Za ove mjere u budžetu za 2019. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od više od 1, 8 miliona eura. Dodatno, i u ovoj godini nastavlja se preventivna vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože i plavog jezika za šta su obezbjeđena dodatna sredstva u iznosu od oko 700.000 €, kao i donacija EK u vakcinama protiv bolesti kvrgave kože", dodaju u saopštenju.

U 2018. godini je završeno transponovanje EU legislative, što je podrazumijevalo donošenje 12 okvirnih zakona i oko 500 podzakonskih akata.

"Takođe, donošenjem Plana za upravljanje neusaglašenim mlijekom i Nacionalnog programa za unapređenje objekata, Crna Gora je ispunila važno, prvo mjerilo za zatvaranje pregovora u poglavlju 12. Definisan je i plan za ispunjavanje preostala dva mjerila vezana uspostavljanje EU sistema službenih kontrola potrebne administrativne kapacitete, a za šta su planirana finansijska sredstva", poručuju iz Uprave.

Ostavi komentar

0/300