Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Budva uvodi naplatu izletničke takse

| Postavio/la: Mirjana Dragaš

Budva uvodi naplatu izletničke takse

Turistička organizacija opštine Budva će, shodno odluci Vlade Crne Gore i odluci Skupštine opštine Budva od 27.12.2018, započeti  naplatu izletničke takse od ponedjeljka 20.05.2019. 

Kako je saopšteno, planirano je da se naplata izletničke takse vrši u novom informativno-turističkom punktu koji će biti izgrađen pored dječijeg vrtića “Ljubica Jovanović Maše”, odnosno, preko puta kafea “Perla”.

U toku je, kako su dodali, izrada glavnog projekta, tako da će do njegove realizacije i završetka radova, naplata biti organizovana u informativno-turističkom punktu u Starom gradu Budva, na adresi Njegoševa broj 28.

''Izletnička taksa naplaćivaće se svakom posjetiocu/turisti koji u okviru organizovanih grupa posjećuju turistički lokalitet Stari grad Budva u iznosu od 1,00 EUR tokom cijele godine.

Izletničku taksu ne plaćaju:
1) djeca do 12 godina;

2) lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama;

3) učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa održavanja obrazovnih, sportskih i kulturnih manifestacija;

4) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja taksi i koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći;

5) gosti smješteni u turističkim kapacitetima koji se nalaze na teritoriji opštine Budva, koji su već platili boravišnu taksu;
Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju izletničku taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova iz stave 1 ovog člana (potvrda obrazovne institucije, ljekara i dr''- naveli su u saopštenju iz TO Budva.

Ostavi komentar

0/300