Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

CBCG: Počeo postupak za izbor konsultanta koji će biti zadužen za AQR

| Postavio/la: Milena Aprcović

CBCG: Počeo postupak za izbor konsultanta koji će biti zadužen za AQR

Centralna banka Crne Gore kontinuirano sprovodi nadzor bankarskog sistema koga karakterišu pozitivni trendovi ključnih bilansnih pozicija, saopšteno je iz CBCG. 

"Sistem je likvidan, solventan i sa nekvalitetnim kreditima na rekordno niskom nivou u procentu od 4,62% ukupnih kredita. Stabilnost bankarskog sektora podržana je adekvatnom kapitalizacijom, tako da agregatni koeficijent solventnosti od 17,71% prevazilazi zakonski minimum od 10%", navode u saopštenju. 

Sa ciljem daljeg jačanja povjerenja u bankarski sistem, CBCG započela je pripreme za implemenaciju AQR-a, kao najefikasnijeg prudencionog instrumenta za procjenu kvaliteta aktive banaka.

"U tom pravcu, danas je formalno započet postupak javne nabavke za izbor konsultanta CBCG koji će biti zadužen za implementaciju procesa AQR-a u skladu sa ECB Priručnikom iz 2018. Sa ciljem da obezbijedimo najviši nivo transparentnosti i kredibilnosti procesa, definisani su strogi kriterijumi sa namjerom da se izabere i angažuje reputabilni međunarodni konsultant.

Za ovu namjenu CBCG je obezbijedila sredstva u iznosu od 790.000 eura, što predstavlja cjelokupan iznos specijalnih rezervi CBCG, a što potvrđuje posvećenost institucije kredibilnoj i kvalitetnoj realizaciji ovog značajnog projekta", dodaju u saopštenju.

Ostavi komentar

0/300