Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

„Молимъ Господа, да укрѣпитъ Онъ ЦЕРКОВЬ ЧЕРНОГОРСКУЮ” – predstojatelj Sinoda Rusije (1909)

| Postavio/la: Antena M

„Молимъ Господа, да укрѣпитъ Онъ ЦЕРКОВЬ ЧЕРНОГОРСКУЮ” – predstojatelj Sinoda Rusije (1909)

Piše: Vladimir Jovanović

Antonij Vadkovski (Антоний Вадковский, 1846–1912) diplomirao je na Kazanjskoj duhovnoj akademiji. Docent, pa inspektor Kazanjske, zatim Moskovske duhovne akademije, rektor Petrogradske duhovne akademije. Zamonašio se 1883, rukopoložen 1887. za episkopa viborskoga, od 1892. arhiepiskop viborsko-finski i član Sv. Sinoda. Doktorirao 1895. na temi o crkvenoj istoriji.

Od 1898. do upokojenja 1912. mitropolit petrogradski i ladoški. Od 1900. i predstojatelj (tačnije: первенствующий член) Sv. Sinoda (od 1727. do 1917. najvišega jerarhijskoga organa uprave Ruske pravoslavne crkve).

„U Bogu počivši mitropolit petrogradski Antonij i njegovi odnosi po poslovima crkvenim sa pravoslavnim Istokom”, dvodjelna je studija akademika dr Aleksija A. Dmitrijevskoga, ruskoga vizantologa i istoričara Crkve; objavljena je u časopisu „Православный Собесѣдникъ” 1914. godine, dakle, po upokojenju mitropolita Antonija.

Dmitrijevski je objavio prepiske iz 1909. godine: između Antonija i Knjaza Gospodara Crne Gore, te između Antonija i mitropolita Mitrofana Bana, poglavara autokefalne Mitropolije crnogorske – Crnogorske pravoslavne crkve i predśedavajućega njezina Sv. Sinoda. Prema Ustavu Sv. Sinoda Crne Gore, Mitrofan je ovlašćen „da predstavlja Mitropoliju pred ostalim avtokefalnim pravoslavnim crkvama” (čl. 16).

Studiju Dmitrijevskoga iz 1914. crnogorskoj javnosti prvi put sam predstavio prije šest godina; a sada ću iz nje objaviti i neke faksimile. Mitropolit Antonij Vadkovski je veliki prijatelj crnogorskoga naroda, njegove autokefalne Crkve i države. Nije slučajno Dmitrijevski izabrao Crnogorsku crkvu za primjer odnosa mitropolita Antonija prema sestrinskim pomjesnim crkvama.

Sinod Rusije pozdravlja „первосвятителя АВТОКЕФАЛЬНОЙ ЧЕРНОГОРСКОЙ ЦЕРКВИ”

ЦЕРКОВЬ ЧЕРНОГОРСКАЯ – analiza profesora crkvenoga prava dr Nikolaja Zaozerskoga (1894)

„ЧЕРНОГОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ” – poglavlje iz ruske crkvene istorije (1901)

Za novoga episkopa zahumsko-raškoga Sv. Sinod Crnogorske pravoslavne crkve je 1908. predložio trojicu kandidata: arhimandrita Kirila Mitrovića (iz Paštrovića), arhimandrita Mihaila Dožića (iz Morače), igumana Mihaila Cerovića (iz Drobnjaka). 

Knjaz Nikola I, shodno ovlašćenjima iz čl. 21 st. 1 t. 6 Ustava Sv. Sinoda, potpisao je ukaz da će novi episkop biti Kiril. Zahtjev za posvećenjem Kirila u episkopa upućen je Sinodu Rusije, koji je za takav čin tražio i dobio odobrenje od ruskoga imperatora Nikolaj II Romanova.

Kiril Mitrović je u Sv. Sinodu Rusije narečen 28. maja 1909. a rukopoložen za epskopa 31. maja 1909. u petrogradskoj Aleksandro-Nevskoj lavri (Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра), tokom liturgije 12 ruskih arhijereja kojom je načelstvovao mitropolit Antonije Vadkovski.

Krili je po povratku u Crnu Goru intronizovan u katedru Manastira Ostroga Zahumsko-raške eparhije Crnogorske pravoslavne crkve. Antonije šalje Knjazu Gospodaru telegrafsku, čestitku u kojoj, između ostaloga, piše:

„Radujemo se Vašoj radosti zbog novoga episkopa Crkve Crnogorske i šaljem Vašem Visočanstvu, cijelome domu Vašem i slavnome narodu crnogorskome blagoslov, i vladici Mitrofanu naš bratski pozdrav. Molimo se da ojača Gospod vladavinu Vašu za dobrobit Crne Gore i na radost ljubljenoga Vam naroda”.

U originalu:

„Радуемся о новомъ епископѣ церкви Черногорской Вашею радостiю и шлемъ Вашему Высочеству, всему Дому Вашему и славному народу Черногорскому благословенiе, и Владыкѣ Митрофану, наш братскiй привѣтъ. Молимся, да укрѣпляетъ Господь правленiе Ваше ко благу Черной Горы и на радость возлюбленнаго Вамъ народа”.

Sličnu poruku je Antonij poslao Mitrofanu. Između ostaloga, Antonije ga informiše o tome kako je protekla episkopska hirotonija Kirila Mitrovića, te dodaje:

„Отъ своего лица и отъ имени Преосвященныхъ Архiереевъ, сослужителей моихъ по хиротонiи архимандрита Кирилла, шлю Вашему Досточтимѣйшему Высокопреосвященству и Святому Синоду Черногорскому братскiй привѣтъ и молю Всеблагого Бога, да укрѣпитъ Он Васъ и новохиротонисаннаго Архiерея въ Вашихъ общихъ трудахъ на благо и процвѣтанiе церкви Черногорской. - С совершеннымъ уважениемъ и братскою о Христѣ любовью остаюсь Вашему Высокопреосвященству всецѣло преданный Антонiй, Митрополитъ С.-Петербургскiй”.

Prevedeno na crnogorski:

„U ime svoje i u ime Preosvećenih Arhijereja, saslužiteljâ mojih u posvećenju arhimandrita Kirila, šaljem Vašem Poštovanome Visokopreosveštenstvu i Svetome Sinodu Crnogorskome bratski pozdrav i molim Sveblagoga Boga da ojača On Vas i novohirotonisanoga Arhijereja u Vašim opštim naporima za dobrobit i napredak Crkve Crnogorske. - Uz savršeno uvažavanje i bratsku ljubav Hristovu ostaću Vašem Visokopreosveštenstvu u potpunosti posvećen, Antonij, mitropolit petrogradski”.

Na margini, mitropolit Antonij Vadkovski je zapisao:

„Молимъ Господа, да укрѣпитъ Онъ церковь Черногорскую…”

U prijevodu:

„Molim Gospoda, da On ojača Crkvu Crnogorsku…”

Objavljujem faksimile s gornjim citatima studije iz 1914. akademika Aleksija A. Dmitrijevskoga „Въ Бозѣ почившiй митрополитъ Петербургскiй Антонiй и его сношенiя по дѣламъ церковнымъ съ православнымъ Востокомъ” („Православный Собесѣдникъ”, Kazanj, april 1914. [str. 924, 926])…

Komentari

Kuneta,

Poslije svega ne moze da bude nejasno, bjecna je Crna Gora

Fahro,

Ovo kad citam a i ostale podatke koji se iznose sve se vise se grozim koliko je malo hvalilo da ne stane CG i njena nacija.

Ostavi komentar

0/300