27 °

max 27 ° / min 20 °

Utorak

22.09.

27° / 20°

Srijeda

23.09.

22° / 19°

Četvrtak

24.09.

25° / 18°

Petak

25.09.

22° / 20°

Subota

26.09.

22° / 18°

Nedjelja

27.09.

19° / 16°

Ponedjeljak

28.09.

21° / 17°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Sastanak UP i Savjeta: U slučaju Otašević policija postupila profesionalno

Društvo

Comments 0

Autor: Jelena Ćetković

  • Viber

Sastanak UP i Savjeta: U slučaju Otašević policija postupila profesionalno

Direktor Uprave policije Veselin Veljović sa pomoćnicima direktora,  rukovodiocima svih sektora Uprave policije, načelnikom Centra bezbjednosti Podgorica i načelnikom Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije primio je danas predsjednika i članove Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Sašu Zekovića, Dražena Cerovića, Zorana Čelebića i Vladimira Dobričanina.

Međusobna saradnja i komunikacija policije i građanskog nadzora nad radom policije je značajno poboljšana i na visokom je nivou, navedeno je u zajedničkom saopštenju. 

 "Uprava policije je prepoznala i afirmativno se odnosi prema naporima Savjeta da uzme u rad i provjeri sve prigovore javnosti u vezi sa policijskom praksom, kulturom, integritetom i primjenom policijskih ovlašćenja.

Zajednička posvećenost bezbjednosti i poštovanju ljudskih prava omogućili su Upravi policije i Savjetu za građansku kontrolu rada policije da rade zajedno, da se ne suprostavljaju i tako postižu dobre rezultate. Policija više nema odbrambeni i emotivni stav prema stavovima koji dolaze iz redova zaštitnika ljudskih prava i pokazuje otvorenost prema konstruktivnim kritikama i promjenama".

Direktor policije osudio je svaki primjer policijskog zlostavljanja i odlučno najavio odgovarajuće sankcije.

Upućen je i zajednički poziv službenicima policije da prijavljuju kolege koji nijesu dostojni za policijski posao.

"Diskutovano je o moralnoj hrabrosti službenika policije pa je zajednički prepoznata važnost potrebe da se neprofesionalno postupanje registruje i blagovremeno sankcioniše u samoj policiji i da prestanu pojedinačni primjeri priznavanja zlostavljanja građana u postupcima izvan policije jer degradiraju uspostavljeni sistem odgovornosti".

Pružena je podrška profesionalnom radu i integritetu policijskih službenika i zaštiti društvenog ugleda policijske profesije uz zajednički poziv sudstvu da se za napad na službenika policije ne sudi ispod zakonskog minimuma, navedeno je u saopštenju.

"Savjet je ocijenio da je značajno unaprjeđeno postupanje policije i da je primjena policijskih ovlašćenja u ovoj godini protekla profesionalno i bez ozbiljnijih kršenja ljudskih prava. Pojedinačni primjeri prekoračenja ovlašćenja i neprofesionalnog ponašanja kao i odstupanja od etičkih vrijednosti su blagovremeno identifikovani, istraženi i uspostavljena je odgovarajuća saradnja sa nadležnim tužilaštvom. To je bitno drugačije stanje i postupanje u odnosu na ranije godine".

Na osnovu veoma pažljivih analiza i objektivnih pokazatelja, koji uključuju i odnos prema izdatim preporukama i mišljenjima, Savjet je konstatovao da aktuelno rukovodstvo Uprave policije sprovodi ozbiljne reforme čiji je cilj da se policija učini efikasnim servisom, da se unaprijedi ukupna odgovornost i uspješno odgovori na potrebe građana i savremenog društva.

"Mišljenja, ocjene i preporuke Savjeta doprinose analizama, planiranju i implementaciji reformi unutar policije. Tekovine građanske kontrole policije postaju mogući i neophodni dio svakodnevne policijske prakse.

Po ocjenama Savjeta, vještine rukovođenja u 2019. godini su naročito došle do izražaja, a direktor Uprave policije je pokazao kompetenciju da razvojno upravlja policijskom organizacijom jačajući rezultate i odgovornost uz prevenciju nepoželjnih ponašanja i pristup uvažavanja prema građanima. Savjet godinama ukazuje da policijska kultura definiše identitet crnogorske policije. Iskustvo je Savjeta da rukovodstvo Uprave policije pokazuje riješenost da sprovede promjene i uspostavi kulturu koja se zasniva na profesionalizmu i vrijednostima i kojom se stvara pozitivno percipirani identitet policije u društvu".

U 2019. nije zabilježen nijedan slučaj nezakonitog ponašanja policijskih službenika prema građanima lišenim slobode u toku prevoza do službenih prostorija, navedeno je u saopštenju. 

"Savjet je pohvalio aktivnosti Uprave policije na lokalnom nivou koje su nastavile i produbile otvaranje crnogorske policije prema javnosti. Češći susreti sa novinarima, prijem građana i veća vidljivost rukovodilaca policije u lokalnoj zajednici predstavljaju novine koje doprinose povjerenju i podršci. Savjet je preporučio određene aktivnosti koje će produbiti odnose sa lokalnom zajednicom",navedeno je u zajedničkom saopštenju. 

Pri daljem unaprjeđenju standarda postupanja, Uprava policije ć pažnju usmjeriti ka osjetljivim društvenim grupama, naročito prema mladima. 

"Uprava policije čini sve što je u njenim mogućnostima da poštuje standarde o uslovima boravka u tzv. policijskom pritvoru. Uvažavajući preporuke Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Uprava policije je danas objavila da je obustavljeno dalje korišćenje prostorija za zadržavanje u Odjeljenju bezbjednosti Tivat".

Detaljno je razgovarano o bezbjednosti novinara u Crnoj Gori.

Diskutovan je slučaj novinara Vladimira Otaševića i konstatovano blagovremeno i profesionalno postupanje policije.

U odnosu na slučaj novinarke Olivere Lakić odlučno je saopšteno da je intenzivna komunikacija sa tužilaštvom, svakodnevna provjera dokaza i da se u razumnom roku očekuje podizanje optužnice, navedeno je u saopštenju. 

"Uprava policije je u svom radu kao jedan od prioriteta opredijelila bezbjednost i zaštitu novinara, pa se shodno tome preduzimaju brojne aktivnosti u sprječavanju svih oblika narušavanja slobode izražavanja a sve u cilju omogućavanja nesmetanog obavljanja novinarskog poziva u Crnoj Gori.

Ukazano je Savjetu da je kontrola i održavanje sistema video nadzora u CB Podgorica u nadležnosti MUP Crne Gore te da će tehnički problemi biti otklonjeni jer je nadležna organizaciona jedinica MUP-a blagovremno upoznata".

Detaljno je razgovarano o nekoliko predmeta na kojima radi Savjet pri čemu je na lice mjesta prihvaćeno više izdatih preporuka Savjeta.

"Odluka da sa naimenuje starješina za komunikaciju i saradnju Uprave policije sa građanskim nadzorom policije se pokazala veoma praktičnom i uspješnom. Glavni policijski inspektor Zoran Brđanin, rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unapređenje rada i razvoj policije, koji je određen za starješinu za komunikaciju i saradnju, održavao je svakodnevni kontakt, pokazao profesionalan i posvećen odnos zbog čega ga Savjet, kod rukovodstva policije i javnosti Crne Gore, pohvaljuje", zaključeno je u zajedničkom saopštenju. 

 

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR