5 °

max 11 ° / min 5 °

Srijeda

29.11.

11° / 5°

Četvrtak

30.11.

11° / 6°

Petak

01.12.

14° / 11°

Subota

02.12.

15° / 13°

Nedjelja

03.12.

12° / 8°

Ponedjeljak

04.12.

8° / 5°

Utorak

05.12.

7° / 4°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
FCJK: Naimenovanje Gorana Danilovića politička odluka kojom se obrazovni sistem politizuje i urušava

Društvo

Comments 0

FCJK: Naimenovanje Gorana Danilovića politička odluka kojom se obrazovni sistem politizuje i urušava

Autor: Antena M

  • Viber

Da je Fakultet za crnogorski jezik i književnost opsesija političara Gorana Danilovića, pokazao je i njegov najnoviji medijski nastup u kojem je nastavio da iznosi neistine o našoj ustanovi, saopštili su sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

"Odgovarajući na pitanje Gradske televizije, Danilović je optužio FCJK da zloupotrebljava njegovu raniju izjavu jer navodno nije doveo u pitanje zakonitost akreditacije te ustanove, već smatra da je taj postupak „prava glupost“. Taj svoj stav Danilović obrazlaže neistinom da FCJK ima samo jedan studijski program i optužbom na račun Agencije za „nesnalaženje“ i „propust“. Goran Danilović ponavlja svoj stav, formulisan svega nekoliko dana nakon što je postao v. d. Direktora Agencije za obezbjeđenje i kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja, da je akreditacija FCJK „nelogična“, pritom tu svoju impresiju ne argumentujući ni jednim jedinim dokazom.

Osim što ne zna da FCJK ima dva studijska programa – a ne jedan kako on tvrdi – Danilović, kao profesionalni političar, svoje političke nazore nameće kao ključne principe djelovanja ustanove na čijem je čelu, grubo kršeći principe nezavisnosti i integriteta koji bi morali biti u temeljima djelovanja Agencije, ukoliko ta ustanova kani poštovati standarde i smjernice Evropskoga prostora visokoga obrazovanja", navode u saopštenju.

Da je, dodaju, imenovanjem Gorana Danilovića prvo u tri navrata za v. d. direktora, a sad i za direktora Agencije, grubo prekršen i princip transparentnosti, jasno je, kažu, na osnovu nekoliko činjenica i nabrajaju:

1. Goran Danilović je imenovan za v. d. direktora Agencije rješenjem Vlade Zdravka Krivokapića 14. 10. 2021. Već je to imenovanje obavljeno uz evidentno kršenje zakona i propisa Agencije. Članom 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima definisano je da je jedan od uslova  za zasnivanje radnoga odnosa u državnom organu pośedovanje crnogorskoga državljanstva. Već dugo je u javnosti prisutna kontroverza da li je političar Goran Danilović nakon 2006. godine dobio i državljanstvo Republike Srbije, čime bi se po aktuelnome crnogorskom zakonu o državljanstvu po automatizmu stekli uslovi za gubitak crnogorskog državljanstva. Tvrdnju da je kršeći Zakon stekao državljanstvo Republike Srbije u javnosti je više puta ponovio njegov bivši partijski kolega Dobrilo Dedejić, a brojnim svojim izjavama Danilović je davao za pravo tim tvrdnjama. Obaveza Vlade Crne Gore bila je da prije postavljenja na mjesto v. d. direktora provjere da li Danilović ispunjava sve zakonske uslove za tu poziciju, uključujući i provjeru da li pośeduje drugo državljanstvo.

2. Istim članom Zakona o državnim službenicima i namještenicima kao jedan od uslova za zasnivanje radnoga odnosa u državnom organu naveden je i „položen stručni ispit za rad u državnim organima“. Doduše, Zakon je predvidio i izuzetak: „Radni odnos u državnom organu može zasnovati lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.“ Goran Danilović je radni odnos na funkciji v. d. direktora Agencije zasnovao u oktobru 2021. godine na osnovu rješenja koje je donijela Vlada Zdravka Krivokapića. Poziciju v. d. direktora potvrdila mu je nakon pola godine ponovo Vlada Zdravka Krivokapića, a nakon isteka i drugoga mandata na mjestu v. d. direktora, taj mu je status potvrdila i Vlada Dritana Abazovića. Do dana današnjeg, dalo bi se zaključiti iz raspoloživih podataka, Goran Danilović nije položio stručni ispit za rad u državnim organima, što znači da već duže od pola godine, suprotno zakonu, obavlja tu funkciju. Budući da, na osnovu dostupnih podataka, za godinu i osam mjeseci provedenih na poziciji v. d. direktora nije položio stručni ispit za koji se imperativno u Zakonu navodi da mora biti položen u roku od godinu dana od zasnivanja radnog odnosa, Danilović nije ispunio jedan od elementarnih uslova za izbor na funkciju direktora Agencije.

3. Prilikom imenovanja političara Gorana Danilovića za v. d. direktora prekršen je i član 61 Zakona o državnim službenicima i namještenicima kojim je propisano da se za vršioca dužnosti određuje „državni službenik iz organa državne uprave, odnosno službe ili pravnog lica iz člana 3 stav 2 ovog zakona u kojem se određuje vršilac dužnosti, ili lice van organa državne uprave, odnosno službe ili pravnog lica iz člana 3 stav 2 ovog zakona u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove propisane za starješinu organa uprave, odnosno službe ili za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje“. Iako je u trenutku imenovanja političara Danilovića za v. d. direktora čak sedmoro upošljenika Agencije ispunjavalo sve uslove za poziciju v. d. direktora, na tu poziciju imenovana je osoba izvan ustanove, ali i izvan oblasti.

Umjesto da se na to mjesto izabere osoba koja zadovoljava kriterijume i ima iskustvo iz oblasti kontrole i sertifikacije u oblasti visokoga obrazovanja, na mjesto v. d. direktora postavljena je osoba bez ikakvoga znanja i iskustva iz oblasti visokoga obrazovanja, koja u tom trenutku ima isključivo političke reference, kao predśednik partije Ujedinjena Crna Gora. Ovim je činom Crna Gora postala izuzetak na evropskoj mapi organizacija sličnoga profila jer je na čelo Agencije dovela čovjeka koji ne pripada akademskome miljeu, odnosno nema akademsko zvanje. Istovremeno, imenovanje političara na čelo Agencije koja ima specifičnu poziciju koja podrazumijeva, u skladu sa principima Evropskoga prostora visokoga obrazovanja, nezavisnost i integritet u djelovanju svojevrsni je sukob interesa. Time se kompletan proces neutralne i objektivne evaluacije i sertifikacije visokoobrazovnih interesa – vođenih od strane političara koji slijedi interese svoje partije ili ideološke grupacije kojoj pripada – dovodi u pitanje i uvodi u zonu političkih interesa i uticaja, što je suprotno osnovnim načelima rada ustanova ovoga tipa. Izvjesno je da će ovako grubo političko uplitanje u rad Agencije dovesti u pitanje i njen status u Evropskome registru agencija za obezbjeđivanje kvaliteta visokoga obrazovanja (EQAR) i Evropskoj asocijaciji za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA).

4. Članom 19 Statuta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja precizirano je da za direktora Agencije može biti imenovano lice koje „poznaje domaća i međunarodna pravila i prakse u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja“, kao i lice koje „posjeduje menadžerske i organizatorske sposobnosti na odgovarajućim poslovima“. U radnoj biografiji Gorana Danilovića – ispunjenoj ranim propagandističkim radom na Svetigori i Glasu Crnogoraca a potom isključivo političkim angažmanom – nema ni jedne jedine reference koja bi ga preporučila za rukovodioca agencije koja se bavi problemima evaluacije i sertifikacije visokoga obrazovanja. Budući da su to „odgovarajući poslovi“ propisani Statutom Agencije, jasno je da je Danilovićeva kandidatura za direktora morala biti u startu odbačena kao neadekvatna.

Tim prije što je za protivkandidata za mjesto direktora imao univerzitetskoga profesora s besprijekornom akademskom biografijom koju krasi i učešće i rukovođenje u međunarodnim projektima, rad na poslovima evaluacije i sertifikacije studijskih programa, rukovođenje unutar visokoškolske ustanove, kao i viši nivo kvalifikacije i viši nivo znanja stranih jezika u odnosu na političara Danilovića. Koliko je Danilović upoznat s međunarodnom i domaćom praksom u ovoj oblasti, pokazuje i to što se ni nakon godinu i osam mjeseci opsesivnog bavljenja Fakultetom za crnogorski jezik i književnost nije obavijestio o tome da ova ustanova ima dva, a ne jedan studijski program.

5. Istim članom Statuta Agencije bilo je propisano da za direktora Agencije može biti imenovano lice koje „ima znanje najmanje jednog stranog jezika“. Odlukom UO Agencije 21. 9. 2022. taj stav je izmijenjen i sad glasi „znanje jednog stranog jezika u nivou A1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Savjeta Evrope“. Indikativno je da je Statut izmijenjen samo mjesec dana prije no će Uprava za ljudske resurse raspisati konkurs za izbor direktora Agencije u kojem je propisani uslov „poznavanje engleskog jezika ili francuskog jezika, nivo A1“. Dakle, samo mjesec dana prije konkursa Upravni odbor je uslov „ima znanje stranog jezika“ sveo na poznavanje jezika na najnižem nivou komunikacije. Postupanje Upravnoga odbora i konkursni uslovi potvrđuju da je konkurs raspisan s unaprijed poznatim ishodom. Uprkos tome što je, prema dostupnim informacijama, duže od godinu dana, protivno Zakonu, proveo na mjestu rukovodioca Agencije bez položenog stručnog ispita, kao i da je potvrdu o poznavanju engleskoga jezika na A1 nivou priložio tek mjesec dana nakon okončanja konkursa, političar Goran Danilović je izabran za direktora Agencije iako taj izbor ne može izdržati ni elementarnu zakonsku provjeru.

Nema nikakve sumnje, kažu iz FCJK, da je riječ o političkoj odluci kojom se obrazovni sistem politizuje i urušava, kao što je sasvim izvjesno da će oni koji su potpisali ovakve odluke biti obavezni da preuzmu odgovornost za svoje protivzakonito djelovanje.

"Istovremeno, budući da je godinu i osam mjeseci obavljao funkciju v. d. direktora iako nije ispunjavao uslove za to radno mjesto, postavlja se pitanje zakonitosti svih odluka koje je Danilović kao v. d. direktora potpisao u tome periodu. Uz aktuelni skandal vezan za prepisivanje na eksternoj maturi, Ministarstvo prosvjete je protivzakonitim izborom političara Gorana Danilovića kreiralo još jedan skandal čije će posljedice po crnogorski sistem obrazovanja, ali i status Agencije u evropskim asocijacima agencija za kontrolu kvaliteta, biti pogubne.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost nastaviće da u skladu sa svojom misijom doprinosi podizanju standarda u skladu s Evropskim prostorom visokoga obrazovanja, ali neće, uprkos političkim pritiscima, odustati ni od privilegovane pozicije centra intelektualnoga otpora fašizaciji crnogorskoga društva", zaključuju iz FCJK.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR