10 °

max 16 ° / min 10 °

Ponedjeljak

26.02.

16° / 10°

Utorak

27.02.

15° / 11°

Srijeda

28.02.

18° / 11°

Četvrtak

29.02.

17° / 12°

Petak

01.03.

16° / 11°

Subota

02.03.

13° / 11°

Nedjelja

03.03.

13° / 10°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
DRI: Institucije u CG nijesu u dovoljnoj mjeri pripremljene za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Društvo

Comments 0

DRI: Institucije u CG nijesu u dovoljnoj mjeri pripremljene za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Autor: Antena M

  • Viber

Državna revizorska institucija (DRI) je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha cijenila da institucije u Crnoj Gori nijesu u dovoljnoj mjeri pripremljene za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. godine, te se njihova pripremljenost ocjenjuje kao djelimično uspješna.

Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kologijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma DRI održanoj 06.10.2023. godine usvojio je Konačni izvještaj o reviziji uspjeha „Pripremljenost institucija Crne Gore za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. godine”.

Subjekti revizije bili su Nacionalni savjet za održivi razvoj, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Uprava za statistiku i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, saopšteno je iz DRI. 

Revizija je obuhvatila aktivnosti nadležnih institucija Crne Gore nakon potpisivanja UN Agende 2030 godine zaključno sa krajem aprila 2023. 

Agenda za održivi razvoj do 2030. godine, globalni je okvir koji je usvojen od strane Ujedinjenih naroda 2015. godine kako bi se promovisao održivi razvoj širom svijeta. Agenda 2030 sastoji se od 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDGs) koji su postavljeni kao smjernice za postizanje održivosti u različitim sektorima i područjima do 2030.

Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030 godine-NSOR (2016. godine) Crna Gora je u potpunosti prihvatila i u nacionalni sistem ugradila zahtjeve UN utvrđene Agendom 2030.

Državna revizorska institucija je sprovela reviziju pripremljenosti institucija za realizaciju ciljeva održivog razvoja. Pripremljenost institucija se posmatrala u kontekstu uspostavljenog zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira, kao i sistema praćenja i izvještavanja o napretku realizacije ciljeva održivog razvoja, navode u saopštenju. 

DRI je ocijenila da u cilju uspješnije realizacije ciljeva održivog razvoja treba preduzeti aktivnosti na daljem unapređenju zakonskog i strateškog okvira kao i jačanju kapaciteta nadležnih institucija.

Posebno je važno razvijati kapacitete Uprave za statistiku, u cilju utvrđivanja jasnih linija za praćenje ciljeva održivog razvoja i ostvarivanja uloge predviđene NSOR 2030.

- Za ostvarivanje napretka u realizaciji ciljeva održivog razvoja potrebno je intenzivirati aktivnosti na usklađivanju sektorskih strategija i pratećih planova i programa sa NSOR 2030, na način koji će obezbijediti da se precizno definišu obaveze i odgovornosti svih subjekata uključenih u sprovođenje NSOR 2030. 

Subjekti koji su uključeni u sprovođenje NSOR 2030 nijesu obezbijedili dovoljno kvalitetnih podataka na osnovu kojih se može mjeriti napredak u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i donositi odluke u cilju postizanja održivog razvoja. Uspostavljanjem platforme (krajem 2022. g.) za praćenje indikatora održivog razvoja (www.sdgmontenegro.me) ostvaren je napredak u ovoj oblasti, ali je u narednom periodu potrebno preduzeti aktivnosti na uspostavljanju sistema koji će obezbijediti prikupljanje, razmjenu, usklađivanje, kontrolu i potvrđivanje podataka i za rezultat imati praćenje što većeg broja indikatora COR-a - navodi se u saopštenju. 

Na osnovu sprovedene revizije, a u cilju postizanja većeg nivoa pripremljenosti institucija Crne Gore za realizaciju COR-a, vrhovna državna revizija (DRI) dala je subjektima revizije četrnaest preporuka.

Subjekti revizije, u skladu sa čl. 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji treba da, do 22.12.2023. godine, dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 06.10.2024. godine Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

U skladu sa Protokolom o saradnji Skupštine Crne Gore i DRI, Konačan izvještaj DRI dostavljen je Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Konačni izvještaj o reviziji uspjeha „Pripremljenost institucija Crne Gore za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“ je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI. 

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR