16 °

max 16 ° / min 11 °

Srijeda

17.04.

16° / 11°

Četvrtak

18.04.

14° / 8°

Petak

19.04.

15° / 7°

Subota

20.04.

15° / 6°

Nedjelja

21.04.

10° / 6°

Ponedjeljak

22.04.

14° / 7°

Utorak

23.04.

19° / 8°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Realizacija projekata „Solari 3000+“ i „Solari 500+“ je u ozbiljnoj krizi! Otvoreno je pitanje da li su radnici primljeni da rade?

Ekonomija

Comments 8

Realizacija projekata „Solari 3000+“ i „Solari 500+“ je u ozbiljnoj krizi! Otvoreno je pitanje da li su radnici primljeni da rade?

Autor: Antena M

  • Viber
Projekat izgradnje solarnih elektrana na krovovima objekata ukupne snage 30MW trebalo je da bude završen za tri mjeseca, angažovanjem 553 radnika, od čega 465 montera, zaposlena u "EPCG- Solar gradnja". Zaključno sa januarom ove godine, prošlo je sedam mjeseci od početka izgradnje a realizovano je samo 8,56 MW ili 28,5% od projektovanog.

Za Antenu M piše Branko Kotri

Uvodne napomene

U ovom tekstu iznijeću lično mišljenje o neopravdanom kašnjenju, sada se već može reći i o (ne)kontrolisanom razvlačenju realizacije ovog dobro zamišljenog projekta.

Privredno društvo "EPCG-SOLAR-GRADNJA" d.o.o. (SG d.o.o.) osnovala je Elektroprivreda Crne Gore AD (EPCG AD) radi izgradnje po projektima Solari 3000+ i Solari 500+ (zajedno Projekat Solari), kao i budućih sličnih i većih projekata.

U ovom razmatranju biće analizirana dva perioda izgradnje Projekta Solari karakteristična sa aspekta:

-        broja zaposlenih u društvu,

-        broja raspoloživih radnih dana za realizaciju projekta,

-        stepena izgrađenosti, kao odnos snage izgrađenih solarnih elektrana u periodu (izgrađeni kW), i projektovane snage 30 MW (30.000 kW).

Držeći se principa da riječi kritike moraju da se zasnivaju na provjerenim činjenicama i, kada je to potrebno, da se potkrijepe provjerenim brojčanim podacima, pokušao sam krajem januara i početkom februara ove godine da iz više izvora, uključujući i direktno obraćanje SG d.o.o., dođem do podataka koji bi mi dali kompletnu sliku u vezi sa realizacijom ovog projekta.

Kako se SG d.o.o. oglušila na moj zahtjev, koristio sam sljedeće dostupne izvore podataka:

-        Studiju izvodljivosti budućeg projekta »Solari 5000+ «;

-        Informacije za javnost koje su od zvaničnika EPCG AD,  i SG d.o.o. objavljene u sredstvima informisanja, i

-        Informaciju Ministarstva kapitalnih investicija iz oktobra prošle godine o stanju u privrednim društvima u sektoru energetike.

Šta kaže studija izvodljivosti?

JEDAN ZAPOSLENI U JEDNOM DANU MOŽE INSTALIRATI JEDAN KILOVAT

U studiji izvodljivosti budućeg projekta »Solari 5000+« (dalje u tekstu: Studija), koju je u decembru 2022. za potrebe EPCG izradio projektant NETINVEST d.o.o Beograd, a koja se u poglavlju o benefitima EPCG i Crne Gore od izgradnje solarnih elektrana iz ugla zaposlenosti osvrće na projekat Solari 3000, konstatovano je:

-        » da u realizaciji projekata ovog tipa jedan zaposleni elektromonter u jednom danu može instalirati 1kW«,

-        da to predstavlja »ključni input« u analizi potrebnog broja radnika za implementaciju ovih projekata, 

-        da je »podatak validan s obzirom na to da je formiran na bazi stvarnih učinaka zaposlenih koji trenutno rade na implementaciji fotonaponskih sistema u okviru Solari 3000+«,ii

-        da je učešće broja elektromontera u broju zaposlenih 84%.

Primjenom navedenog inputa iz Studije na realizaciju aktuelnog projekta Solari u Crnoj Gori, pri broju zaposlenih elektromontera 553 od čega 465 montera od oktobra 2022. u SG d.o.o., zaključujemo:

465 MONTERA ZAPOSLENIH U SG d.o.o. ZA JEDAN RADNI DAN MOGU DA INSTALIRAJU 465 kW“

iz čega slijedi da  je vrijeme potrebno za instaliranje solarnih elektrana ukupne snage 30 MW tri mjeseca (65 radnih dana ili 13 sedmica),  .

PRVI RERIOD-Tabele 2 i 3: jun – septembar 2022. godine    radnih dana 71, realizacija Projekta 1,3%  (nedopustiv zastoj u realizaciji projekta)

-        Broj radnika na početku perioda bio je 174, od čega 102 elektromontera koji su prošli obuku prije početka realizacije projekta;

-        Na kraju ovog perioda bilo je zaposlenih 340, od čega 286 montera (84% po kriteriumima Studije) a izgrađeno je oko 200 solarnih elektrana ukupne snage 1 MW (1.000 kW) ili samo 3,3% od projektovanog kapaciteta. Potrošeno je vrijeme dovoljno za instaliranje svih 30 MW.

-        Za ovaj obim realizacije je za 71 radni dan bilo dovoljno angažovanje 14, ujedno 14%, zaposlenih montera,  Tabela 2.

 

Iz drugog ugla, 102 zaposlena montera na početku perioda mogli su da instaliraju 1.000 kW za 10 radnih dana ili dvije sedmice što se vidi iz Tabele 3

-        Nesporno je da se radi o periodu kada su radni odnos zasnivali novi radnici, i da je sprovođen program obuke. Međutim to ne može opravdati ovako dug zastoj u izgradnji.

Ako je, ponovimo, utvrđeno da 1.000 kW, 102 montera treba da instaliraju za 10 radnih dana ili dvije sedmice, postavlja se pitanje koje su to radne aktivnosti postojale u SG d.o.o. u preostalih raspoloživih  61 radnih dana ili 12 sedmica perioda.

 DRUGI RERIOD

Tabela 4: oktobar 2022 -  januar 2023. godine  radnih dana 80, realizacija Projekta 25,2% (ostvaren napredak ali daleko od potrebnog)

-        Broj zaposlenih već na početku perioda je bio 553 je  od čega 465 (84%) elektromontera i održao se nepromjenjen do kraja perioda. Dostignuta je puna zaposlenost po sistematizaciji.

 

-        Broj raspoloživih radnih dana je 80 ili 4 mjeseca, izgrađeno je 7.559 kW što čini 25,2% od ukupne snage solarnih elektrana po projektu;

-        Za ovaj obim realizacije je bilo dovoljno angažovanje 95 zaposlenih ili 20% od ukupnog broja montera;

-        Četri petine montera je bilo van angažmana;

-        Sa ostvarenjem u prvom periodu, od početka realizacije projekta su izgrađene solarne elektrane ukupne snage 8.559 kW, tako da je ostvareni obim realizacije projekta 28,5% manji 3,5 puta od  projektovanog;

Preostalo je za realizaciu 21.441 kW ili 71,5% projektovane snage pa se postavlja pitanje kada će se okončati realizacija ovog projekta. Ako se nastavi ova dinamika realizacie, oko 100 prosječno angažovanih  montera, biće potrebno 10 mjeseci.Tabela 5

Angažovanjem svih raspoloživih 465 montera, što je sa tehničkog i ekonomskog stanovišta jedino ispravno, ostatak projekta se može završiti za dva mjeseca. EPCG AD i SG d.o.o. moraju biti spremni za ovo. Ne smije se nastaviti urušavanje ovog veoma vrijednog projekta.

Objavljivanje rezultata realizacije za februar, moglo bi da donese odgovore na otvorena pitanja u vezi sa ovim projektom.

FINANSIJSKA DIMENZIJA PROBLEMA

Problem, naravno, ima i svoju finansijsku dimenziju na koju je dijelom ukazalo i Ministarstvo održivog razvoja u svojoj informaciji iz oktobra prošle godine. Ako je tada bio gubitak u poslovanju oko 1,8 miliona eura, šta će pokazati izvještaj o poslovanju za prošlu godinu vidjećemo već do kraja marta.

U čemu je problem i kako dalje?

EPCG kao osnivač društva i EPCG-SOLAR-GRADNJA u najmanju ruku treba da informišu javnost, i makar da pokušaju da djelom pokažu da ovo nije zloupotreba resursa u partijske svrhe.

MONTERI SIGURNO NIJESU KRIVI, NEDAVNO SU SAMI IZRAZILI NEZADOVOLJSTVO USLOVIMA RADA I STANJEM U KOLEKTIVU!

NEĆE BITI DA SU KRIVI NI ONI VAN ELEKTROPRIVREDE KOJI DOBRONAMJERNO UKAZUJU NA PROBLEME JOŠ OD POČETKA RADA OVOG PRIVREDNOG DRUŠTVA!

Komentari (8)

POŠALJI KOMENTAR

Branko Kotri

Gospodine Vaso zaista ne razumijem vaš komentar. Ako pojasnite rado ću vam odgovoriti. S poštovanjem,Branko!

branko kotri

Gospodine Vaso zaista ne razumijem vašu primjedbu. Rado ću vam odgovoriti ako pojasnite šta znači "to je ipak vše...". S poštovanjem Branko

Vaso

Branko jeste ali je to ipak više nego dok si ti bio u EPCG, za sve godine.