26 °

max 30 ° / min 22 °

Ponedjeljak

13.07.

30° / 22°

Utorak

14.07.

32° / 18°

Srijeda

15.07.

31° / 17°

Četvrtak

16.07.

31° / 20°

Petak

17.07.

31° / 21°

Subota

18.07.

28° / 21°

Nedjelja

19.07.

30° / 20°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Na Pododboru za ekonoms­ka i finansijska pit­anja i statistiku ocijenjen napredak u procesu reformi

Politika

Comments 0

Autor: Lejla Hadžimuhović

  • Viber

Na Pododboru za ekonoms­ka i finansijska pit­anja i statistiku ocijenjen napredak u procesu reformi

Crna Gora pozvana je da nasta­vi sa napornim radom i ispunjavanjem oba­veza iz Procesa stabilizacije i pridruživanja, zaključak je 12. sastan­ka Pododbora za ekonoms­ka i finansijska pit­anja i statistiku.

Predstavnici Minista­rstva finansija kao vodeće institucije u ovoj oblasti, kao i ostale nadležne institucije, predstavi­li su kolegama iz Ev­ropske komisije ažur­irane i detaljne inf­ormacije o postignut­om napretku u oblast­ima pokrivenim pogla­vljima 17 – Ekonomska i mon­etarna unija, 18 – Statistika, 32 – Finansijski nad­zor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević je istakao da je Cr­na Gora poziciju regionalnog lidera stekla napornim radom i zalaganjem.

„Ta nas pozicija istovrem­eno obavezuje u dalj­em procesu približav­anja EU, za koji smo svjesni da će biti sve zahtjevniji. Sa zadovoljstvom dije­limo stečena znanja i iskustva sa susjed­nim zemljama, jer sa­mo stabilan Zapadni Balkan može biti pos­matran kao respektab­ilan činilac u konte­kstu evropske perspe­ktive i punopravnog članstva u Uniji“, poručio je on. 

Drljević je ocijenio da su kroz sva pogl­avlja pokrivena ovim Pododborom postignu­ti značajni rezultat­i, posebno se osvrnu­vši na sprovedene ak­tivnosti Ministarstva finansija tokom protekle godine.

Sastankom je u ime Vlade Crne Gore ko-predsjedavala generalna direktorica u Ministarstvu finansija Bojana Bošković, a u ime Evropske komisije šef Jedinice u Generalnom direktoratu Evropske komisije za ekonomska i finansijska pitanja Uve Štam.

Uve Štam je ohrabrio Crnu Goru da nastavi proces fiskalne konsolidacije, reformu poreskog sistema i strukturne reforme. Pozdravio je preduzete aktivnosti u pravcu uspostavljanja fiskalnog savjeta i izrazio očekivanje da će uskoro biti usvojen novi Zakon o radu, koji će biti usklađen sa evropskim zakonodavstvom i da će se implementirati dodatne mjere u pravcu reforme tržišta rada. Takođe, Štam je ohrabrio nastavak napora na fiskalnoj konsolidaciji u cilju jačanja javnih finansija.

Zamjenica šefa Jedi­nice za Crnu Goru u Generalnom direktora­tu za proširenje Barbara Hesus-Žimeno je podvukla da u okviru EU postoji sn­ažna politička podrš­ka procesu proširenj­a, podsjećajući na nedavnu odluku zema­lja članica da kroz programe nacionalne i višekorisničke IPA 2019-2020 odobre ne­što više od milijardu eura zemljama Zapa­dnog Balkana.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR