17 °

max 21 ° / min 11 °

Srijeda

08.04.

21° / 11°

Četvrtak

09.04.

21° / 8°

Petak

10.04.

23° / 12°

Subota

11.04.

23° / 13°

Nedjelja

12.04.

22° / 13°

Ponedjeljak

13.04.

21° / 12°

Utorak

14.04.

20° / 12°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Objavljen tender za izvođenje radova u Ulici Buda Tomovića

Podgorica

Comments 0

Autor: Antena M

  • Viber

Objavljen tender za izvođenje radova u Ulici Buda Tomovića

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice objavila je tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova – opremanje lokacija u zahvatu DUP-a »Stambena zajednica VI-Stara Varoš«, UP 42 i 43- Ulica Buda Tomovića, procijenjene vrijednosti 490.000,00 eura, saopšteno je iz Glavnog grada. 

"Radovi će obuhvatati pripremne radove – rušenje postojećeg asfalta, zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije, struganje postojećeg kolovoza, rušenje postojećih ivičnjaka, rušenje postojećih ograda, (živa ograda, žičane ograde), rušenje postojećih betonskih površina; zemljane radove – iskop zemlje, nabavka, transport i ugradnja nasipa, planiranje i valjanje posteljice i humuziranje bankina; kolovoznu konstrukciju – nabavka, transport i ugradnja tampona od pjeskovito-šljunkovitog materijala, izrada bituminiziranog nosećeg izrada habajućeg sloja od asfalt betona, izrada trotoara od betona, nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka od sivog betona. Planirana je i ugradnja saobraćajne signalizacije, te hidrotehničke instalacije – atmosferska, vodovodna i fekalna kanalizacija, kao i instalacije jake struje, zaštita i izmještanje 10 kv kablova, izmještanje i zaštita vazdušne nn mreže, izmještanje i zaštita podzemnih 1kv kablovskih priključaka, te izrada kablovske kanalizacije za postojeće i buduće elektroenergetske vodove", navedeno je u saopštenju. 

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Rok izvršenja ugovora je 100 dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao, saopšteno je iz Glavnog grada. 

"Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 17.04.2020. godine do 13 sati neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2A ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2A.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.04.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A", navedeno je u saopštenju. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR