10 °

max 20 ° / min 7 °

Ponedjeljak

12.04.

20° / 7°

Utorak

13.04.

13° / 12°

Srijeda

14.04.

14° / 10°

Četvrtak

15.04.

15° / 8°

Petak

16.04.

16° / 6°

Subota

17.04.

15° / 7°

Nedjelja

18.04.

16° / 8°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Evo koje je sve odluke danas usvojila Vlada

Politika

Comments 0

Evo koje je sve odluke danas usvojila Vlada

Autor: Antena M

  • Viber

Vlada Crne Gore je, na 19. sjednici održanoj 08. aprila 2021. godine kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti.

Cilj predloženih izmjena je usklađivanje sa Zakonom o tajnosti podataka kojim je propisana nadležnost organizacione jedinice organa uprave nadležnog za zaštitu tajnih podataka (CIRT) da koordinira pevenciju i zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica, kao i mjere koje CIRT preduzima.

Izmjene Zakona o informacionoj bezbjednosti, osim normativne usklađenosti, obezbijediće punu zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica prepoznatih odredbama Zakona, što će doprinijeti jačanu iformacione bezbjednosti.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju liste organa nadležnih za inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača. Novom Odlukom je utvrđena sveobuhvatnija lista nadležnih organa, koja sada, pored inspekcijskih organa, obuhvata i samostalne organizacije i nezavisna pravna lica iz sektora finansijskih usluga, telekomunikacija, energetike, medija, vazdušnog saobraćaja i komunalnih usluga. U diskusiji je naglašena spremnost svih subjekata da preduzmu sve potrebne mjere koje su na raspolaganju da se obezbijedi efikasna zaštita potrošača i tržišna konkurencija poput one na unutrašnjem tržištu EU.

Vlada je donijela Odluku o objavljivanju Ugovora između Vlade Republike Slovačke i Vlade Crne Gore o izmirenju duga Crne Gore prema Republici Slovačkoj. Dug Crne Gore prema Slovačkoj Republici nastao je u periodu važenja klirinškog načina plaćanja u prometu roba i usluga između bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i bivše Čehoslovačke Federativne Republike. Kako bi se smanjio dug po osnovu sukcesije, a takođe i održali kvalitetni bilateralni odnosi, Crna Gora je 2019. godine izmirila dug prema Češkoj Republici. Na isti način planirano je da se reguliše dug i prema Slovačkoj Republici, potpisivanjem sporazuma po osnovu koga će, nakon stupanja na snagu, dug u iznosu od oko 0,6 miliona američkih dolara biti izmiren.

Usvojena je Informacija u vezi raskida Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica. U tom kontekstu, Vlada je prihvatila Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji, koji je usaglašen sa koncesionarem, privrednim društvom „PM Hydro“ doo. Nakon raskida Ugovora o koncesiji, u skladu sa ovim Sporazumom, obje ugovorne strane će u skladu sa zakonom koji reguliše upis nepokretnosti izvršiti brisanje zabilježbe Ugovora o koncesiji na relevantnim nepokretnostima. Ugovorne strane se, pored ostalog, izričito odriču svih eventualnih međusobnih potraživanja koja su nastala, ili koja mogu nastati, u vezi sa Ugovorom, uključujući i potraživanja po osnovu naknade štete, kako stvarne štete tako i izgubljene dobiti.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju organizovanog dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori. U cilju implementacije obaveza u oblasti energetike, u okviru Berlinskog procesa, koje su u potpunosti usklađene i sa obavezama transponovanja zakonodavstva Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, u avgustu 2017. godine osnovana je kompanija – Berza električne energije d.o.o. (BELEN).

U Informaciji se konstatuje da je, u cilju stvaranja preduslova za okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog tržišta dan-unaprijed u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima, uzevši u obzir izuzetno nizak početni kapital sa kojim se ušlo u ovaj projekat, potrebno obezbijediti sredstva za pokrivanje investicionih troškova, kao i operativnih troškova u prvoj godini implementacije i prvoj godini operativnog rada dok se ne postigne samoodrživost.

Tim povodom, zaduženi su predstavnici državnog kapitala u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD i Elektroprivredi Crne Gore AD da iniciraju aktivnosti na dokapitalizaciji društva sa ograničenom odgovornošću Berza električne energije, u iznosu od po 210.000,00 eura, što će omogućiti stvaranje preduslova za uspješno okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog organizovanog tržišta električne energije u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima.

Usvojena je Informacija o Dopuni 2 Sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014–2020. i prihvaćen tekst Dopune Sporazuma.

Vlada je usvojila Informaciju o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela “K16”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. Projekat izgradnje hotela „K16” Konzorcijuma „Kolašin 1600“ kojeg čine Ski Resort Kolašin 1600 d. o. o. i privredno društvo „Gener2 SHPK“ je uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“. Nezavisni kontrolor je u Izvještaju, na osnovu uvida u poslovne knjige i pribavljenu dokumentaciju, konstatovao da je Konzorcijum u svrhu realizacije projekta u periodu od 23. aprila do 23. oktobra 2020. godine utrošio bruto uznos od 1.249.214,76 eura. Istovremeno, kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni od strane Društva u finansijskom izvještaju, sa pregledom troškova, prikazuju istinito i objektivno stvarno stanje ulaganja za testirani period.

Usvojena je i Informacija o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Breza”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. Nezavisni kontrolor je u Izvještaju za period od 07. maja do 07. novembra 2020. godine konstatovao da je investitor, društvo „CG Resort“, za realizaciji projekta, koji je uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, utrošilo ukupan bruto iznos od 2.658.484,00 eura. Takođe se konstatuje da je, u skladu sa ranije dostavljenom urgencijom, investitor značajno intenzivirao aktivnosti na realizaciji projekta, koja je u izvještajnom periodu tekla dobrom dinamikom.

Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.

U skladu sa odredbama Zakona o spomen-obilježjima, Vlada je dala saglasnost Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva ulici, po imenu Gordane Bogojević Kovačević (1974–2009), istaknute ličnosti – košarkašice, kao i za postavljanje spomen-biste Stevanu Raičkoviću (1928–2007), istaknutom književniku, prije isteka zakonskog roka.

Vlada je usvojila Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-951/2, od 4. marta 2021. godine, sa sjednice od 25. februara 2021. godine, čime se odobrava isplata subvencija za martovske zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu sa rada po osnovu čuvanja djeteta u 15 opština.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR