26 °

max 32 ° / min 19 °

Četvrtak

11.08.

32° / 19°

Petak

12.08.

31° / 18°

Subota

13.08.

30° / 17°

Nedjelja

14.08.

26° / 17°

Ponedjeljak

15.08.

32° / 17°

Utorak

16.08.

34° / 20°

Srijeda

17.08.

36° / 22°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Manje akcize na gorivo do kraja avgusta; Majbah ostaje državi, samo stranci mogu u njega

Politika

Tag Video
Comments 0

Manje akcize na gorivo do kraja avgusta; Majbah ostaje državi, samo stranci mogu u njega

Autor: Mia Zeković

  • Viber

Vlada je danas, na predlog Ministarstva finansija produžila odluke o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja na pedeset odsto.

Odluka je donesena bez rasprave i važiće do 30. avgusta. 

Podsjetimo odluka o smanjenju akciza na naftne derivate važila je do 5. jula.

Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu.

“Nema novih nameta za građane, vrši se legalizacija platnog prometa”, istakao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Vlada je danas usvojila i Protokol o pristupanju Finske i Švedske NATO savezu.

Državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Aleksandar Mašković najavio je da će 14. jula u Crnoj Gori biti održan sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje.

On je napomenuo da je to prvi put da se ovaj sastanak održava u Crnoj Gori.

"Sastankom će predsjedavati Dritan Abazović i Žozef Borelj", najavio je Mašković.

Abazović je apelovao da u što kraćem roku budu izabrani kandidati za četiri člana Sudskog savjeta.

Vlada je usvojila i inforamciju o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i maj 2022. godine iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.

Očekuje se da rasprava i o radnoj verziji Temeljnog ugovora sa SPC što je prethodnih dana izazvalo brojne reakcije javnosti.

Vlada je na sjednici uvažila prijedlog Ministarstva finansija da se vozilo Mercedes – Majbah do daljnjeg ustupi Ministarstvu unutrašnjih poslova na korišenje i to isključivo za prevoz stranih štićenih ličnosti.

“Vozilo je procijenjeno na preko 456.000 eura. Već godinu sjedi neiskorišćeno. Značajno je izgubilo na vrijednosti. Ako bi ovakvi zaključci ostali na snazi, za godinu-dvije bi ga mogli polako otpisivati u staro govožđe i prodavati”, istakao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

"Kako je dodao, ovaj a i drugi Majbah se neće koristiti za prevoz bilo koga u Crnoj Gori.

“Da pošaljemo poruku da takav luksuz nama nije neophodan”, kazao je Damjanović.

Abazović je kazao da su ta dva vozila kupljena za ukupno 1,2 miliona eura, "a za taj novac se moglo kupiti 20 vrhunskih automobila".

"Molim vas i da budete što racionalniji u korišćenju službenih automobila. Zamolite svoje službenike da posle radnog vremena ne koriste službena vozila. Ne želim da dođemo u situaciju da vidimo da se sa službenim vozilima ide po plažama. Osim onih kojima je to potrebno za proces rada, poput inspekcija i policije. Ostalo, prijavite slobodno kabinetu premijera. Bićemo vrlo restriktivni i preduzimaćemo mjere", rekao je Abazović.

MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE 

Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Predlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada

Predlog odluke o izmjeni Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja

Informacija o problemima realizacije ugovora o javnim nabavkama zbog rasta cijena u sektoru građevinarstva

Predlog konsolidovanog izvještaja o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2021. godinu

Informacija o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i maj 2022. godine iz sredstava Tekuće budžetske rezerve

Finansijski izvještaj Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ - Podgorica za 2021. godinu, Predlog godišnjeg plana rada i Finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ - Podgorica za 2022. godinu

Informacija o predlogu imenovanja Nacionalnog službenika za ovjeravanje, nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola i Nacionalnog IPA koordinatora nadležnog za strateško planiranje, monitoring i evaluaciju programa pretpristupne podrške

Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period januar - jun 2022. godine

Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024, za 2022/23. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu

Izvještaj o radu na prioritetnom infrastrukturnom projektu “Naučno-tehnološki park Crne Gore” za 2021. godinu s Izvještajem o poslovanju

Društva sa ograničenom odgovornošću “Naučno-tehnološki park Crne Gore” za 2021. godinu i Predlog plana aktivnosti za 2022. godinu

Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-812/2, od 19. februara 2021. godine, broj: 04-915, sa sjednice od 25. februara 2021. godine, broj: 04-1961/2, sa sjednice od 15. aprila 2021. godine i broj: 04-2106/2, sa sjednice od 29. aprila 2021. godine

Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu nepokretnosti u Opštini Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Informacija o ugovoru o angažovanju nezavisnog inženjera za projekat izgradnje žičare Kotor - Lovćen sa predlogom ugovora

Kadrovska pitanja

MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA

Predlog odluke o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“

Izvještaj o radu „Skijališta Crne Gore“ d.o.o sa finansijskim iskazima za 2021. godinu, finansijskim izvještajima za zimsku sezonu 21/22 i prvi kvartal 2022. godine, sa integrisanim sektorskim izvještajima

Informacija o organizaciji festivala Wild Beauty Art 2022 s Predlogom ugovora o izvršnoj produkciji festivala „Wild Beauty Art“ za 2022. godinu

Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma - Direktorata za unapređenje konkurentnosti i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) na realizaciji Projekta - Jačanje i širenje mentoring sistema za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza III) s Predlogom memoranduma o razumijevanju

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti u zahvatu DUP-a “Naselje 1. Maj - dio” - izmjene i dopune u Podgorici

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti u zahvatu DUP-a “Konik - Stari Aerodrom” - izmjene i dopune u Podgorici

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom faza III”

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti u zahvatu DUP-a “Naselje 1. Maj”

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti, u zahvatu DUP-a “Agroindustrijska zona” u Podgorici

Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubnih mjesta dv 400 KV i 400 + 110 KV Lastva - Pljevlja (dionica Čevo - Pljevlja) za KO Šumane I, KO Šumane II I KO Ilino brdo I, opština Pljevlja

Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Andrijevica radi ostvarivanja javnog interesa - privođenja namjeni u skladu sa Detaljno urbanističkim planom ”Knjaževac”

Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Tivat

Predlog odluke o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Rožaje

Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opštine Budva

Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u Opštini Mojkovac

Informacija o pristaništu i privezištu ispred kat.parcele 1262/1 KO Mrčevac, za potrebe sezonskog pristajanja plovnih objekata za potrebe Aerodroma Tivat

Informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru kapitalnog budžeta Uprave javnih radova za 2022. godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024, za 2021. godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022, za 2021. godinu

Predlog mišljenja Ministarstva ekonomskog razvoja i Mininistarstva finansija na Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2021. godinu

Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore” za 2021. godinu

Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Dritana Abazovića Republici Austriji, 7. jula 2022. godine

Predlog platforme za učešće ministra bez portfelja Zorana Miljanića na regionalnom sastanku - strategije javnih politika u oblasti oduzimanja imovine 7 - 8. jul 2022. godine, Beč, Austrija

Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2576/2, od 28. aprila 2022. godine

Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Crne Gore i Saveznog vijeća Švajcarske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju s Nacrtom sporazuma

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina, za 2021. godinu

Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagači poslanici dr Damir Šehović, mr Boris Mugoša i Ivan Brajović)

Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagač poslanik Andrija Popović)

Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Opštini Gusinje, bez naknade, radi postavljanja privremenih objekata - garaža za vozila Službe zaštite i spasavanja, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje

Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade dr Dritana Abazovića na 26. godišnjem vladinom okruglom stolu pod nazivom ''Antiteze, transformacije i dostignuća u svijetu koji se mijenja'' u organizaciji medijske grupacije “Economist”,  koji će se održati od 5. do 7. jula 2022. godine, u Atini

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR