18 °

max 21 ° / min 16 °

Ponedjeljak

25.09.

21° / 16°

Utorak

26.09.

28° / 17°

Srijeda

27.09.

26° / 16°

Četvrtak

28.09.

27° / 15°

Petak

29.09.

28° / 16°

Subota

30.09.

28° / 16°

Nedjelja

01.10.

28° / 16°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bezakonje u vezi sa školom "Sveti Sava" osveštaće patrijarh Porfirije

Stav

Comments 3

Bezakonje u vezi sa školom "Sveti Sava" osveštaće patrijarh Porfirije

Autor: Portal Antena M

  • Viber

Za Antenu M piše: Slobodan Backović

Postaje jasnije da je bila greška kako su srednje vjerske škole (privatne) u Crnoj Gori ozakonjene 2017. godine Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju i da je zakonski status vjerskih škola trebalo riješiti drugačije. Rješenje je suprotno Ustavom definisanoj sekularnosti Crne Gore i otvoreno je pitanje jednakog odnosa države prema svim vjerskim zajednicama.

Trebalo bi da nam inicijator promjena objasni šta je bio cilj uvođenja u Zakon ovog stava u članu 139: "Srednje vjerske škole (koje izvode javno važeće obrazovne programe) mogu se finansirati iz budžeta Crne Gore". Ovim stavom narušen ustavni princip sekularmosti Crne Gore o odvojenosti vjerskih zajednica (vjerskih poslova) koje su osnivači ovih škola od države. Data je mogućnost da država finansira vjerske poslove. Da li je cilj bio da se Medresa, do tada jedina vjerska škola, finansira jednim dijelom iz budžeta?

Zakonom je za licenciranje vjerskih (privatnih) škola predviđena procedura za odobravanje obrazovnog programa uključujući i programe za vjersku nastavu (da bi program bio javni obrazovni program). Postavlja se niz pitanja: kako je bez zakonite procedure i bilo kakvog znanja o vjerskim predmetima škola dobila licencu za rad; da li nastavnici vjerskih predmeta treba da su licencirani kao i nastavnici opšteobrazovnih predmeta; ako da, ko daje nastavnicima vjerskih predmeta licence za rad u školi i gdje ti nastavnici zbog dobijanja licence mogu polagati stručni ispit: ko je nadzornik za vjersku nastavu, sveštenik predstavnik vjerske zajednice ili nadzornik iz Zavoda za školstvo ako uopšte takav postoji u Zavodu itd? Ko pravi programe za vjerske predmete, koje udžbenike koriste učenici za vjerske predmete, ko piše, ko odbrava te udžbenike?

Posebno je interesntno kako će se u vjerskoj školi djeci interpretirati Darvinova teorija evolucije, kreacionizam, nastanak univerzuma i "big bang" itd. Da li će se pominjati crnogorski jezik i učiti istorija Crne Gore iz crnogorskih udžbenika?

Bilo bi neophodno zbog javnosti objaviti mišljenje i prijedlog komisije za licenciranje Medrese "Mehmed Fatih". Medresa je poštovala proceduru za dobijanje licence, a nije je dobila po izjavama Ministarstva prosvjete. Šta je bio razlog za nedobijanje licence a škola ima odlične uslove za rad i boravak djece? Jesu li to bile licence vjerskih nastavnika ili nešto drugo? Javnost bi morala biti o tome informisana s obzirom na to da medresa od 2018. godine nije dobila mala sredstva iz budžeta Crne Gore.

Nasuprot Medresi, vjerska škola "Sveti Sava" je na osnovu netačnog izvještaja komisije za licenciranje, uz zaobilaženje procedure i Zakona, dobila licencu a skoro je počela da gradi školsku zgradu i crkvu. Škola je počela sa nastavom 4. septembra nastavljanjem ignorisanja Zakona. Izgleda da nije ispunjen uslov da odjeljenje ima najmanje 20 učenika da bi se realizovala nastava i pored obećanja o besplatnoj užini (u svim informacija o početku nastave izbjegavaju da saopšte podatak o broju upisanih učenika). I pored svega Vlada je ovoj školi na prijedlog ministra Vojinovića dodijelila 900 hiljada eura za "osnivanje"!

 Ne treba zaboraviti da je vjerska škola "Sveti Sava" nacionalna škola, za razliku od Medrese koja je višenacionalna! Zbog toga škola "Sveti Sava" ne može podsticati društvenu koheziju, naprotiv samo će proizvoditi podjele. Da li može biti sumnje da SPC, osnivač škole u Crnoj Gori pod nazivom "Sveti Sava", neće u školi djecu indoktrinirati protiv Crne Gore?

Konačno, pošto dobijaju sredstva iz budžeta kao i javne obrazovne ustanove (a Ministarstvo tvrdi: "Gimnazija "Sveti Sava" nalazi se u javno-obrazovnom sistemu Crne Gore"), mogu li javnosti biti dostupni njihovi obrazovni programi (nastavni plan, sadržaji predmetnih programa) i nedjeljni raspored časova? Mogu li javnost, Ministarstvo prosvjete i ministar Vojinović saznati konačno koji su vjerski predmeti u četvorogodišnjem nastavnom planu vjerske škole "Sveti Sava"? Bez bilo kakve informacije o vjerskim predmetima škola je dobila licencu za rad a ministar Vojinović nije znao na sjednici Vlade da li će plan imati vjerskih predmeta!

Na početku školske godine iz škole su saopštili da će djeca izučavati katihizis i crkveno pjevanje sa crkvenoslovenskim jezikom (samo u prvom ili svim razredima?) kao i da sveštena lica neće biti angažovana kao predavači a da svi nastavnici imaju licence za rad? Ostaje da se utvrdi gdje je i kako dobijena nastavnička licenca za katihizis.

Postavlja se pitanje: pošto se obje vjerske škole dobile sredstva iz budžeta ko će kontrolisati zakonitost utroška tih sredstava? Da li su sredstva škole dobile zakonito? Izgleda da ne, jer jedna škola nema licencu a druga ima lažnu-nezakonitu licencu!

Trebalo je osmisliti jednostavnije zakonsko rješenje za vjerske škole koje ne narušava princip sekularnosti Crne Gore ne dajući zakonsku mogućnost da se njihov rad finansira javnim sredstvima, tj. sredstvima iz budžeta.

Moram da ponovo navedem član 2. Francuskog Zakona o razdvajanju iz 1905: “Republika ne priznaje, ne plaća niti subvencionira nijednu vjeru.” i obrazloženje Ustavnog suda Slovenije za odbijanje tužbe: "vjerski sadržaji ne mogu biti dio javne škole i niko nema pravo da traži državnu finansijsku podršku za izražavanje svoje vjere".

Da li se moglo razmisliti o vjerskim školama po modelu da se program vjerske nastave nastava odvoji od javno važećeg obrazovnog programa srednje škole (gimnazija ili stručna) i da li vjerska nastava može posebno da se izvodi poslije redovne nastave po javnom obrazovnom programu (ili može biti samo jedan dan u rasporedu posvećen vjerskoj nastavi)?

Ustavno sekularne zemlje koje nemaju problema sa finansiranjem vjerskih škola a koje mi imamo su: Francuska, Island, Slovenija, Češka, Moldavija i Albanija. Tamo vjerske škole finansiraju osnivači. U Norveškoj, Švedskoj i Finskoj država ne finansira vjerske škole. U ovim zemljama postoje izuzeci kada je na nekoj teritoriji jedina dostupna škola djeci vjerska škola. U takvim slučajevima ove države finansijski podržavaju rad te škole. Slično je i u SAD, poslije presude Vrhovnog suda 2022. godine, u ruralnim područjima gdje nema javnih srednjih škola, djeci se preko vaučera može finasirati školovanje u vjerskim školama.

Sve bezakonje u vezi sa školom "Sveti Sava" će, kako je najavljeno, sljedećeg mjeseca osveštati srpski patrijarh Porfirije!!!

Komentari (3)

POŠALJI KOMENTAR

Lada

@Vanja U Srbiji nema vjerskih škola osim za obrazovanje svestenika. NJIMA U SRBIJI TO NE TREBA. ALI ZATO U CRNOJ GORI IM JE POTREBNO RADI FALSIFIKOVANJA ISTORIJE,STVARANJE MRZNJE KOD MLADIH PREMA CRNOGORCIMA,KOJI SU I SAMI CRNOGORCI. TO HITNO TREBA ZABRANITI.

Vanja

Koliko je gimnazija SPC otvorila u Srbiji?