Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Glavni grad: Parcela na Koniku je u našem vlasništvu, izdata je u zakonitoj proceduri

| Postavio/la: Milena Aprcović

Glavni grad: Parcela na Koniku je u našem vlasništvu, izdata je u zakonitoj proceduri

Kao i u mnogim ranijim slučajevima, sveštenstvo Mitropolije crnogorsko - primorske manipuliše činjenicama i zloupotrebljava svoju ulogu u društvu, saopšteno je iz Glavnog grada. 

Sveštenstvo i vjernici ponovo spriječili radove na placu na Koniku

"Parcela na Koniku, na kojoj je sveštvenstvo MCP protestovalo koristeći se kletvama i sličnim vidovima pritiska na radnike koji rade na lokaciji, vlasništvo je Glavnog grada Podgorica, a upravljanje je prenijeto na gradsko preduzeće Tržnice i pijace DOO.

U potpuno jasnoj i transparentnoj proceduri, preko raspisivanja javnog poziva, do odluke Skupštine Glavnog grada, parcela je izdata na privremeno korišćenje privatnom preduzeću, kako bi do privođenja namjeni bila valorizovana na odgovarajući način", navode u saopštenju. 

Osim toga, kako dodaju, predstavnici MCP su imali sastanke u Glavnom gradu, na kojima su precizno informisani o svim detaljima u vezi sa parcelom. 

"Detaljni urbanistički plan na toj parceli zaista predviđa gradnju vjerskog objekta, ali DUP-om svakako nije previđeno koji objekat i koje vjerske zajednice će tu biti građen, niti je to zadatak DUP-a. Osim MCP, za gradnju na lokaciji su zainteresovane i ostale vjerske zajednice i Glavni grad će tu odluku donijeti takođe u zakonskoj i transparentnoj proceduri, bez favorizovanja bilo koga", dodaju iz Glavnog grada. 

Skupština Glavnog grada je na svojoj Devetoj sjednici od 11. aprila 2019. donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora "Tržnica i pijaca" d.o.o. Podgorica broj 1970 o davanju u zakup zemljišta iz lista nepokretnosti broj 5610 KO Podgorica III - dio katastarske parcele broj 1820/1. Sve sjednice Skupštine Glavnog grada su otvorene za javnost, materijali se dostavljaju svim odbornicima i dostupni su svim građanima na sajtu http://skupstina.podgorica.me

"Tržnice i pijace d.o.o. su zemljište dali u zakup na način, u postupku i po uslovima koji su propisani Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini. U tom smislu, objavljen je Javni poziv 24.04.2019. za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenog objekta montažnog karaktera – auto perionice. Nakon sprovedenog postupka po Javnom pozivu, donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom je kao najpovoljniji ponuđač u postupku prikupljanja ponuda izabran Tecon Montenegro d.o.o. Sa ovim privrednim društvom Tržnice i pijace zaključile su 07.05.2019. Ugovor o zakupu zemljišta za postavljanje privremenog objekta montažnog karaktera – autoperionice.

Rješenjem Sekretarijata za komunalne poslove odobrena je privrednom društvu Tecon Montenegro d.o.o. lokacija za postavljanje i izgradnju privremenog objekta montažnog karaktera – objekat za obavljanje privredne djelatnosti – samouslužna autoperionica na katastarskoj parceli broj 1820/1, po listu nepokretnosti broj 5610 KO Podgorica III, površine 102m². Odobrenje važi do 26. juna 2022", dodaju u saopštenju. 

Dalje objašnjavaju da je Crnogorsko-primorska eparhija Srpske pravoslavne crkve izjavila žalbu na Rješenje Sekretarijata za komunalne poslove koja je 23.08.2019. odbijena od strane drugostepenog organa.

"Glavni grad će preko svojih službi i u saradnji sa državnim organima obezbijediti nesmetano korišćenje svoje imovine, u skladu sa zakonima države Crne Gore, koji se odnose na sve građane, bez obzira na to kojoj vjerskoj zajednici pripadaju", dodaju u saopštenju.

Ostavi komentar

0/300