25 °

max 33 ° / min 20 °

Srijeda

08.07.

33° / 20°

Četvrtak

09.07.

36° / 20°

Petak

10.07.

37° / 21°

Subota

11.07.

37° / 22°

Nedjelja

12.07.

35° / 23°

Ponedjeljak

13.07.

32° / 22°

Utorak

14.07.

33° / 20°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Uskoro odabir lokacije za odlaganje guma u Podgorici

Izvor: Foto: EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN

Podgorica

Comments 0

Izvor: Dnevne novine

Autor: Mirjana Dragaš

  • Viber

Uskoro odabir lokacije za odlaganje guma u Podgorici

U Glavnom gradu, kao i u ostalim djelovima Crne Gore, prisutan je veliki problem sa odlaganjem otpadnih guma, jer još ne postoji postrojenje za tretman guma, kao ni lokacija za odlaganje ovog otpada.

U toku je izrada Predloga zakona o upravljanju otpadom, koji se planira donijeti u prvoj polovini naredne godine, a do tada će biti određena lokacija za odlaganje, kako bi se “stalo na put” paljenju guma, pišu Dnevne novine.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović kazala je Dnevnim novinama da Crna Gora ima namjeru da, na osnovu iskustava država članica Evropske unije i država regiona, uspostavi efikasan sistem upravljanja otpadnim gumama.

“Ovaj zakon, između ostalog, propisuje proširenu odgovornost, koja podrazumijeva da je odgovornost na proizvođaču i uvozniku koji proizvod stavlja na tržište, a ne na potrošaču, koji kupuje taj proizvod. To u konkretnom slučaju znači da je odgovornost na uvoznicima guma, s obzirom da u Crnoj Gori nema proizvođača guma, te da kada taj proizvod postane otpad da se njime upravlja u skladu sa pomenutim zakonom”, kazala je Vojinović.

Ističe da Evropske direktive ne pokrivaju dio upravljanja otpadnim gumama, kao što je slučaj sa električnim i elektronskim otpadom, otpadnim baterijama i akumulatorima.

Način upravljanja otpadnim gumama je definisan generalno kao i za ostale vrste otpada kroz Okvirnu direktivu o upravljanju otpadom.

“Način na koji se danas preuzimaju, sakupljaju, transportuju, sortiraju, lageruju i obrađuju otpadne gume u Crnoj Gori nije zadovoljavajući. Otpadne gume se uglavnom odlažu u servisima gdje se vrši njihova zamjena. Povrh toga, nažalost, jedan broj otpadnih guma se nelegalno odlaže na neuređena odlagališta, koja u ljetnjem periodu budu potencijalna mjesta za pojavu požara”, navodi Vojinović.

Na teritoriji Glavnog grada gume se uglavnom pale na potezu od gradske deponije prema starom vojnom poligonu pored puta za Dinošu, pa sve do vinograda Plantaža i desne obale Cijevne.

Ujedno, ista se aktivnost, odvija naročito u blizini romskog izbjegličkog kampa na Vrelima Ribničkim.

Imajući u vidu sve izraženiji problem nepropisnog odlaganja otpadnih guma, naročito na teritoriji glavnog grada, a da se ne bi čekalo na donošenje novog zakona, nakon niza konsultacija sa Glavnim gradom i njegovim nadležnim službama i sekretarijatima, Ministarstvo održivog razvoja i turizma iniciralo je aktivnost izrade Studije odabira lokacije za preuzimanje, lagerovanje, sortiranje i preradu otpadnih guma-pneumatika u Podgorici, a izrada Studije i njeno usvajanje očekuje se do kraja mjeseca.

“Na lokaciji, koja bude odabrana pomenutom studijom, otpadne gume biće sakupljene na jednom mjestu što će olakšati svim pravnim licima koji posluju sa otpadnim gumama da u određenoj mjeri rasterete svoje prostore od velikih količina istih. Osim toga, odabrana lokacija uticaće na to da otpadne gume ne budu razbacane ili odložene u zaštićenim područjima, koritima rijeka i šumama, čime će se takođe stati na put njihovom spaljivanju”, istakla je Vojinović.

Prikupljanje i preuzimanje otpadnih guma biće organizovan proces i sve lokacije autoservisa i auto-otpada treba da budu uključene u ovaj proces, uz redovnu kontrolu broja i količine otpadnih guma, koje dolaze na te lokacije. Na ovaj način bi se mogao napraviti i katastar lokacija na kojima će se vršiti prikupljanje otpadnih guma.

U Crnoj Gori više od milion guma neupotrebljivo

Zapaljene gume su veoma opasan otpad, koji drastično narušava kvalitet vazduha kroz emisiju produkata sagorijevanja. Čak i bez njihovog paljenja, otpadne gume, posebno ako su nepropisno sakupljene i odložene mogu direktno ili indirektno ugroziti ljudsko zdravlje i životnu sredinu ukoliko dođe do njihovog raznošenja, zagađenja zemljišta i voda na neuređenim odlagalištima na kojima se nalaze, a svakako tu je uvijek i opasnost od nastajanja eksplozija ili požara.

“Prema nezvaničnim podacima iz auto-servisa, u Crnoj Gori se godišnje uveze 150.000-200.000 guma, od čega oko 13.000 kamionskih. Zbog strogih kriterijuma prilikom registracije, gume nakon nekoliko sezona završe kao otpadne, odnosno neupotrebljive”, kazala je Vojinović.

Okvirna računica pokazuje da je u Crnoj Gori u proteklih deset godina uvezeno dva miliona guma, od kojih je makar milion postao neupotrebljiv.

“Na osnovu podataka o broju registrovanih vozila u Podgorici treba očekivati da se svake godine odbaci oko 80.000 85.000 komada otpadnih guma. Preračunato po prosječnim težinama otpadnih guma, ukupna godišnja količina otpadnih guma koje će se generisati u Podgorici iznosi oko 1.000 1.100 tona godišnje. Saglasno projekciji, koja je rađena na osnovu iskustava zemalja članica EU, procijenjena količina otpadnih guma koja godišnje nastaje za cjelokupno područje Crne Gore iznosi oko 3.000 3.500 tona”, navodi Vojinović.

Brojni uslovi za skladištenje i tretman

Vojinović ističe da će lokacija, koja bude odabrana ovom Studijom, zadovoljavati sve važne kriterijume, a neki od njih su da zemljište nije plavno, da postoji odgovarajuća udaljenost vodoizvorišta i zaštitne zone, da postoji pristupni put. Takođe, moraju biti ispoštovani i zahtjevi protivpožarne zaštite, budući da se radi o specifičnoj vrsti otpada, kao i obezbjeđenje 24-časovne čuvarske službe u sklopu lokacije.

“Lokacija koja bude odabrana i koja mora da zadovolji brojne kriterijume neće biti samo lokacija za skladištenje guma, već što je mnogo važnije i za njihovu preradu, budući da je naša politika da postoji što više ponovne upotrebe i reciklaže svake vrste otpada, a tek kao posljednja opcija da se planira njihovo pravilno odlaganje. Takav mehanizam upravljanja otpadom ne dozvoljava nekontrolisano jednokratno korišćenje resursa, već podstiče njihovu racionalnu upotrebu. U slučaju guma, iz razloga njihovog nekontrolisanog paljenja i nepropisnog odlaganja, obezbjeđivanje jedinstvene lokacije za njihovo skladištenje bila nam je urgentna aktivnost”, kazala je Vojinović.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR