27 °

max 33 ° / min 19 °

Srijeda

17.08.

33° / 19°

Četvrtak

18.08.

38° / 22°

Petak

19.08.

40° / 25°

Subota

20.08.

33° / 22°

Nedjelja

21.08.

32° / 20°

Ponedjeljak

22.08.

31° / 20°

Utorak

23.08.

34° / 19°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Pripreme za oslobođenje Cetinja

Istorija

Comments 5

Pripreme za oslobođenje Cetinja

Autor: Antena M

  • Viber

Za Antenu M piše: Jadranka Selhanović

Borbe za konačno oslobođenje Crne Gore od fašističkog okupatora otpočele su u jesen 1944. godine. Partizanske jedinice oslobađale su jedan za drugim crnogorske gradove. Cetinje je  oslobođeno u zoru 13. novembra 1944. godine.

No, kako su tekle pripreme i tok borbi prilikom oslobađanja Cetinja, svjedoče tri dokumenta, odnosno prepiska vođena krajem oktobra 1944. godine, između Štaba Lovćenskog Narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda, Štaba Desete crnogorske udarne brigade i Štaba Prvog Lovćenskog bataljona.

Dokumenta:  

ŠTAB

LOVĆENSKOG N.O.P. ODREDA

Str. Pov. Služeno

POLOŽAJ 23. X u.... čas

 

                                             ŠTABU X CRNOGORSKE UDARNE BRIGADE

 Izvještavamo vas o rasporedu jedinica koje se nalaze na sledećim prostorijama.

Prvi Lovćenski bataljon nalazi se na liniji položaj Ćeklići-Petrov Do-Gnjijevi Do sa zadatkom zatvarnja pravca od neprijateljskog garnizona koji se nalazi u Cetinju u jačini od 1000 Njemaca i četnika.

Drugi naš bataljon nalazi se na prostoriji Lješanske nahije na liniji položaja Gradac-Kornet-Velja Strana, kota 428. sa zadatkom kontrolisanja komunikacije Rijeka-Podgorica kao i zatvaranje od tog pravca.

Treći bataljon nalazi se na položajima t.j. razmješten je na prostoriji Bjeloši- Očinići-Gornji Ceklin sa zadatkom kontrolisanja Rijeka-Cetinje-Cetinje-Budva.

S obzirom na Vaše zadatke koje ste imali oko Grahova, sada ćemo istu povući u sastav svoga bataljona 24. ovog mjeseca. Rukovodeći se s time da nema opasnosti od tog pravca, a naš je cilj da naše sve snage orjentišemo u neposrednoj blizini Cetinja.

Prvi bataljon VI Crnogorske Brigade koji se nalazi pod našu Komandu nalazi se na položajima Sutorman-Vir Pazar-Komarno, sa određenim zadatkom ne bi imali novijih za sad momenta.

                                                         S dugarskim pozdravom

                                          SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU!

POLITIČKI KOMESAR                                                                             KOMANDANT

 

 

ŠTAB

LOVĆENSKOG N.O.P. ODREDA

Br ...........

................... 1944.G.

POLOŽAJ....... ČAS....               

.

 ŠTABU I BATALJONA LOVČENSKOG ODREDA

POLOŽAJ

 

Situacija oslobođenjem Grahova od strane jedinica Primorske operativne grupe i jedinica X Crnogorske Brigade omogućeno je našim jedinicama da možemo voditi operacije ofanzivnog karaktera t.j. da možemo veći dio snaga orjentisati u okolini Cetinja.

Jačina neprijateljskih snaga u Cetinju računa se na 1000 Njemaca i četnika, uzimajući u obzir istaknute tačke koje neprijatelj drži u bližoj okolini. U vezi gore navedene situacije,

                                                 N A R E Đ U J E M O

Vaš bataljon će u toku 24. ovog mjeseca u 18 časova prikupiti sve svoje djelove na prostoriji Ćeklići odakle ćete izvršiti raspored jedinica.

Sa jednom četom koju ćete orjentisati u pravcu Čekanja t.j. na dosadašnje položaje koje držite. A jednu četu razmjestite u Vojkoviće, koja će svaku noć vršiti prepad na neprijateljsko utvrđenje „Starac“, tako da neprijatelju ne damo mirno da spava. Treća četa vašeg bataljona razmjestiće se na prostoriju Gnjijevi Do, sa zadatkom aktivnog dejstvovanja na „Sandin Vrh“ i „Špadijerski Vrh“ gdje će ostati do daljeg naređenja, ta četa sa manjim odjeljenjima kontrolisaće ova dva vrha dok će se glavnina nalaziti u Gnjili Do. Sa ovom četom ići će neki od članova štaba bataljona koji će se nalaziti sa njom do potpunog izvršenja akcije čuvat ćete ljudstvo i municiju, a u koliko bi bilo ranjenih drugova odmah upućivajte Štabu odreda koji će se nalaziti u Đinovićima, slaćete redovno izvještaje o situaciji na vašem sektoru, kako bi na vrijeme donosili odluke za dalje zadatke, ostale jedinice ovog odreda zadržaće se na dosadašnjim položajima.

                                         SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU

 

Politički komesar                                                                           KOMANDANT

 

 

ŠTAB

LOVĆENSKOG N.O.P. O.

Br. Službeno

Položaj, 23. X 1944.

.

       

 ŠTABU I  LOVĆENSKOG BATALJONA

POLOŽAJ

Situacija:

Prema obavještenju sa kojijem raspolažemo neprijatelj se nalazi na Mekavcu, Belvederu i Cetinju. Neprijatelj Njemci koji se nalazi na Mekavcu raspolažu sa jednim teškim bacačem i sa 2 šarca. Jačina njihova je do 25 boraca. U Cetinju nalazi se pedeset Njemaca, a ostalo su četnici. Njihovo nauružanje nama je nepoznato.

U vezi takve situacije vaš bataljon će se razmjestiti na sledećoj prostoriji:

I četa izvršiće pokret 24. ov. mjeseca u 6 h pravcem Kosijeri-Bokovo gdje će se razmjestiti sa zadatkom zatvaranjem pravca komunikacije pravca Cetinje-Rijeka i kontrolisaće pravac od sela Donjega kraja s tim što će šiljati izviđačka odjeljenja Zavala-Cetinje.

II četa izvršiće pokret 24. ov. mjeseca u 8 časova pravcem Kosijeri-Đinovići gdje će se razmjestiti sa zadatkom zatvaranja pravca i kontrolisanja sa jačim patrolama Meterizi -Dobrska župa-Đalci koji se nalazi u selu Orasima.

III četa ostaće u selo Kosijeri gdje će joj štab bataljona dati zadatak.

Štab bataljona o svim promjenama na ovoj prostoriji na vrijeme će izvještavati ovaj štab radi donošenja odluka. Štab bataljona zabraniće svako besciljno upotrebljavanje oružja i municije. Štab bataljona po svojemu kuriru izvijestiće nas gdje se nalazi.

 

                                   SMRT FAŠIZMU-SLOBODA NARODU

                                                                                                          ZA ŠTAB ODREDA

                                                                                                             KOMANDANT

                                                                                                           Stevo M. Lopičić

.

                                                                                                                 

Komentari (5)

POŠALJI KOMENTAR

Naroz

Je li moguće da su Njemci i četnici bila jedna vojska? :) Premijer i direktor ANB-a im klanjaše prije neki mjesec, jedna ministarka žena-četnik, ostali se nisu izjašnjavali, a znamo ko su. Popovi Maca i Šiljak svetci... Imamo li kakvog tužioca ili što?

Vuk

Vise naucih sa Antene iz dokumenata koje nam objavljuje Jadranke o crnogorskoj istoriji no od ovih veljih istoricara.