9 °

max 13 ° / min 1 °

Četvrtak

02.04.

13° / 1°

Petak

03.04.

15° / 3°

Subota

04.04.

18° / 8°

Nedjelja

05.04.

20° / 10°

Ponedjeljak

06.04.

19° / 7°

Utorak

07.04.

20° / 5°

Srijeda

08.04.

20° / 6°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
Raspisan tender za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice AVNOJ-a

Izvor: PG biro

Podgorica

Comments 0

Autor: Antena M

  • Viber

Raspisan tender za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice AVNOJ-a

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice AVNOJ-a u zahvatu DUP-ova “Zabjelo B – Tarine garaze”, “Zabjelo B – zona stanovanja” i “Zabjelo-Zelenika” vrijednosti 20.000 eura, saopšteno je iz PG biroa.

"Projektni zadatak treba da sadrži fazu hortikulturanog uređenja, fazu elektrotehničke instalacije, odnosno projektom obraditi: javnu rasvjetu, izmještanje odnosno usaglašavanje i zaštitu postojećih vazdušnih i kablovskih 10kV i 1 kV kablovskih vodova, energetsku kanalizaciju i tk kanalizaciju. Projekat uraditi na riješenim saobraćajnim podlogama.                     Projektna rješenja uraditi u skladu sa UTU-ima i usaglasiti sa katastrima, uslovima i preporukama nadležnih javnih preduzeća. Projektna rješenja usaglasiti sa postojećim objektima i ostalim fazama (saobraćajna, građevinska, hidrotehničke instalacije i dr.). Neophodno je uraditi i energetsku i tk kablovska kanalizaciju, izmještanje instalacija.

Projekat treba da sadrži: opšti dio; projektni zadatak; tehnički izvještaj; proračune; elaborat o zaštiti na radu; situacije sa ucrtanim trasama i rasporedom instalacija; obrađene karakteristične elemente sa opisima, crtežima i šemama; specifikaciju; predračun radova.       

Projekat sadrži i hidrotehničke instalacije, fazu saobraćaja na nivou Glavnog projekta, obraditi rekonstrukciju Ulice AVNOJ-a u Podgorici, u zahvatu DUP-ova “Zabjelo B zona stanovanja”, “Zabjelo B” i “Zabjelo – Zelenika”, čija dužina iznosi oko 850 metara. Saobraćajnicu koja je predmet ovog projektnog zadatka, uklopiti na projektovanu raskrsnicu sa Ulicom Dušana Milutinovića, kao i na postojeću raskrsnicu sa Manastirskom ulicom. Glavnim projektom obraditi raskrsnice ove saobraćajnice, sa svim obodnim saobraćajnicama, kako u građevinskom, tako i u dijelu projekta koji se odnosi na saobraćajnu signalizaciju.

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Rok izvršenja ugovora za izradu tehničke dokumentacije je 45 dana od dana zaključenja ugovora. Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 15.04.2020. godine do 13 sati. Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2A i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2A.

Javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 15.04.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A", navodi se u saopštenju.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR