Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Crna Gora po prvi put učestvuje u izgradnji detektora u CERN-u

| Postavio/la: Lejla Hadžimuhović

Crna Gora po prvi put učestvuje u izgradnji detektora u CERN-u

Bord naučne kolabracije RD50 (Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders) u čijem je sastavu više od 60 institucija širom svijeta, sa sjedištem u CERN-u, 18. novembra jednoglasno je podržao aplikaciju naučnika sa Univerziteta Crne Gore.

"Profesorica fizike i međunarodni ekspert u fizici elementarnih čestica i inženjeringu detektora, prof. dr Gordana Laštovicka-Medin, je 18. novembra 2019. u okviru XXXV radnog sastanka naučne kolaboracije RD50 sa sjedištem u CERN-u, na sastanku kolaboracijskog borda, imala izlaganje po pozivu kolaboracije CERN-RD50 kojim je predstavila grupu naučnika sa Univerziteta Crne Gore kojom ona koordinira, kao i program grupe.

Jednoglasnim usvajanjem aplikacije Univerziteta Crne Gore od strane Borda naučne kolaboracije RD50, Univerzitet Crne Gore postao je punopravna članica naučne kolaboracije RD50 u CERN-u.

Po prvi put u istoriji Crne Gore, naučnici Crne Gore će kao nacionalni tim učestvovati u razvoju silicijumovih detektora za trenutne i buduće hadronske sudarače. Grupa naučnika sa UCG će biti uključena u razvoj state-of-the-art senzora neopodnih za nadogradnju detektora na eksperimentima ATLAS i CMS", saopšteno je iz Ministarstva nauke.

Učešćem u radu kolaboracije RD50, naučnici iz Crne Gore neće samo raditi na analizi izmjerenih podataka pomoću detektora koji su postavljeni u CERN-u, već će aktivno učestvovati i u izgradnji novih hadronskih sudarača.

Posebno aktivno učešće Crne Gore se očekuje na R&D veoma preciznog sensora LGAD (Low Gain Avalanshe Detector) koji će predstavljati krucijalnu komponentu CMS i i ATLAS eksperimenta. LGAD je upravo razvijen unutar RD50 kolaboracije a senzori LGAD razvijeni unutar RD50 imaju primjenu i u medicini (CT-scanning kod hadronske terapije).

Istrazivački projekti naučne kolaboracije RD50 sa sjedištem u CERN-u su vezani za inoviranje, razvoj i fabrikaciju state-of-the-art detektora, otpornih na visoku radijaciju, sa fantastičnom vremenskom i prostornom rezolucijom koja će omogućiti bolju osjetljivost detektovanja postojećih čestica, bolju preciznost mjerenja i omogućiti otkriće novih čestica koja sa dosadašnjom tehnologijom nijesu bila moguća.

Učešćem u radu kolaboracije RD50, naučnici iz Crne Gore neće samo raditi na analizi izmjerenih podataka pomoću detektora koji su postavljeni u CERN-u, već će aktivno učestvovati i u izgradnji novih hadronskih sudarača.

Komentari

filozofski,

Ko su naučnici u timu "međunarodnog eksperta u fizici elementarnih čestica i inženjeringu detektora" prof. de Gordane Medin? Ko je Medin proglasio za međunarodnog eksperta i da li je neko razgovarao sa njenim inostranim kolegama o njenom inostranom naučnom radu?

Ostavi komentar

0/300