18 °

max 21 ° / min 6 °

Ponedjeljak

30.03.

21° / 6°

Utorak

31.03.

15° / 7°

Srijeda

01.04.

7° / 3°

Četvrtak

02.04.

13° / 1°

Petak

03.04.

15° / 3°

Subota

04.04.

17° / 6°

Nedjelja

05.04.

18° / 6°

Podijeli vijest sa nama.

Dodaj do 3 fotografije ili videa.

Maksimalna veličina jednog fajla je 30MB

minimum 15 karaktera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.
TALJBERG: „Crnogorski mitropoliti potpuno nezavisni i od Peći i od Carigrada” (1964)

Istorija

Tag Gallery
Comments 0

Autor: Antena M

  • Viber

TALJBERG: „Crnogorski mitropoliti potpuno nezavisni i od Peći i od Carigrada” (1964)

Piše: Vladimir Jovanović

Nikolaj Dmitrijevič Taljberg (1886–1967) je ruski crkveni istoričar i emigrant-monarhista. Najpoznatiji po djelima „Istorija Ruske crkve“, „Istorija hrišćanske Crkve“. Napisao i knjige: „Церковный расколъ” (Pariz, 1927), „Святая Русь“ (1929), „Мысли старого монархиста”.

Diplomirao pravne nauke. Visoki službenik Ruske carevine. Nakon Oktobarske revolucije emigrant u Bugarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Jugoslaviji, SAD-u. Član rukovodstava organizacijâ „bijelih Rusa”. Radio u pravoslavnoj, antikomunističkoj izdavačkoj kući „Долой зло!“

Od 1950. do smrti je profesor crkvene istorije bogoslovije Ruske pravoslavne zagranične crkve u Свято-Троицком монастыре u Džordanvilu, savezna država Njujork, SAD. Manastir je sagrađen 1928, ima najveću biblioteku ruskih knjiga van Rusije, a zbog svoje izuzetnosti zaveden je u američki National Register of Historic Places; etc.

***

Taljbergova „Istorija hrišćanske Crkve“ objavljena je 1964. u manastirskome izdanju (Holy Trinity Rus. orthodox monastery, Jordanville, Тип. преп. Иова Почаевского). Poput sličnih izdanja antikomunističkih emigranata, knjiga je štampana starijim, „predrevolucionarnim” pravopisom ruskoga jezika.

Reprint izdanje je izašlo 1991. u Njujorku i Moskvi. Knjiga ima još nekoliko izdanja, posljednje u Moskvi prije dvije godine – u izdanju Сретенского монастыря. Koristi se kao udžbenik u ruskim seminarijama (bogoslovijma).

„Istorija hrišćanske Crkve“ sadrži i osvrt na autokefalnu Mitropoliju crnogorsku – Crnogorsku pravoslavnu crkvu.

„Черногорская Церковь совершенно самостоятельная – автокефальна” (1877)

Taljberg tvrdi da je ona postala potpuno nezavisna čak mnogo prije 1766. dok je još vođeno da je pod jurisdikcijom Pećke arhiepiskopije – što je od kraja 17. vijeka tj. od početka arhipastirstava vladikâ Petrovića-Njegoša de facto tačno, ali do 1766. ne i de iure.

НѢГОШЕЙ и независимость Черногорской Церкви (1878)

Taljberg ističe doprinos mitropolita Ilariona Roganovića, jer je pod njegovim arhipastirstvom i otvorena Bogoslovija na Cetinju. Međutim, neprecizno navodi godinu početka Ilarionova arhipastirstva, kao i godinu upokojenja: Ilarion je poglavar Crkve od 1860, za episkopa je posvećen 1863, upokojio se 1882. godine. Takođe, Taljberg propušta da navede i treću katedru (eparhiju) Crnogorske crkve: Pećku, utemeljenu 1913. godine…

Citiram Taljberga u prijevodu:

„Crnogorski mitropoliti imali su potpuno nezavisan položaj i od srpskoga patrijarha u Peći, a potom (u 18. vijeku) i od Carigradskoga . Među mitropolitima je posebno značajan Ilarion (1863–84), obraćajući naročitu pažnju prosvećivanju sveštenstva. Uspostavio je pravilo rukopoloženjâ u sveštenstvo samo onih koji su završili glavnu školu na Cetinju, osnovanu njegovim staranjem.

Crnogorska crkva bila je u bliskome kontaktu sa Ruskom. Crnogorski mitropoliti u novije vrijeme primali su posvećenjâ i od jerarhâ Ruske crkve.

U Crnoj Gori je s početka postojala prvo jedna katedra – mitropolijska. Od 1878. godine, nakon prisajedinjenja Knjaževini nekoliko okruga iz Hercegovine, otvorena je druga katedra, pod drevnim naslovom zahumsko-raška”.

U izvorniku:

„Черногорскiе митрополиты стали въ совершенно независимoe положенiе, какъ отъ сербскaго патрiарха въ Ипекѣ, такъ впослѣдствiи (XVIII в.) и отъ константинопольскaго. Изъ митрополитовъ замечателенъ особенно Иларионъ (1863–84), обращавшiй особое вниманiе на просвѣщенiе духовенства. Онъ поствилъ правило посвящать въ духовный сан только лицъ, окончившихъ главную школу въ Цетиньѣ, основанную по его же старанiямъ.

Черногорская церковь находилась въ особенно тѣсной связи съ русской. Черногорскiе митрополиты послѣдняго времени принимали и рукоположенiе отъ iерарховъ русской Церкви.

Въ Черногорiи была сначала одна каѳедра – митрополичья. Съ 1878 г., послѣ присоединенiя къ княжеству нѣкаторыхъ округовъ отъ Герцеговины, открылась другая каѳедра, подъ древнимъ названiемъ захлумской и раской”.

Objavljujem naslovnicu „Istorije hrišćanske Crkve“ Nikolaja D. Taljberga i stranu sa citatom (Второй части; reprint, Njujork-Moskva, 1991, str. 119)…

 

 

 

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR